Annexos

Pintada sobre el model 3D amb 3D Paint Tool d'Autodesk Maya

Es pot pintar directament sobre el model 3D:

Figura

Comportament del material en el moment de manipular el valor de l'atribut 'difús'

Vegeu a continuació un exemple on es mostra l’aplicació del canal difús a l’editor Hypershade i com aquest modifica l’atribut de color del material, basat en un mapa de textura 2D, basat alhora en un mapa de bits:

Figura

Comportament de tres materials de superfície Blinn

Observeu la imatge. Són tres models 3D que representen una superfície de fusta. Els tres models tenen assignats el mateix material de superfície Blinn i, per tant, si obriu el panell de propietats del material, identificareu un apartat nou en el conjunt dels seus atributs, l’ombrejat especular (Specular Shading). Són materials de superfície Blinn sense modificar (model de l’esquerra), amb un grau elevat d’excentricitat (model central) i amb un mapa especular (model de la dreta):

Figura

El model del centre té el valor de l’atribut d’excentricitat de la llum especular (Excentricity) superior al model de l’esquerra. Podeu veure la influència d’aquest valor a la següent animació:

Figura
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general