Annexos

Exemple de connexió de nodes a l'àrea de treball d'Hypershade

Els nodes disponibles a l’àrea de treball poden connectar-se entre si a través de línies de connexió entre els punts d’entrada i sortida de cada node:

Figura

Selecció d'un node

Podeu seleccionar un node si cliqueu en qualsevol punt de la seva caixa amb el botó esquerre del ratolí o a través d’una selecció rectangular:

Figura

Mètode de creació de nous contenidors al panell de 'Bins' d'Hypershade

La creació de nous contenidors és possible de dues maneres:

Figura

Procediment de creació d'una textura a través del Property Editor

Una primera via per crear una textura consisteix a fer clic en el Property Editor del material, en la icona “d’escacat” situada en la propietat de color:

Figura

La segona via consisteix a fer clic en les finestres Create / 2D Textures / Checker. Veureu que en la finestra Graph us apareixen els nodes que formen part de la textura 2D Checker, però sense estar connectats al material:

Figura

Aplicació dinàmica de la textura 3D sobre una esfera

Les textures 3D, a diferència dels mapes de posicionament de les textures 2D (place2Dtexture), no utilitzen les referències UV, fet que, entre altres coses, descarta qualsevol opció de visualitzar talls o repeticions del patró de la textura. En canvi, el problema més important relacionat amb l’ús de textures 3D és, justament, el seu posicionament: el fet que la projecció de la textura 3D depengui de l’espai del món i no del model al qual s’aplica; si es mou o s’anima, el resultat és una textura 3D animada, fet que produeix un efecte visual de la textura del model animat no desitjat:

Figura
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació