Referències

Bibliografia bàsica

Birn, Jeremy . (2001). Técnicas de iluminación y render. Barcelona: Anaya.

En aquest llibre hi trobareu informació de com relacionar la il·luminació fotogràfica i la virtual.

Bibliografia complementària

Hernandez, Jon. (2013). Aprende a iluminar.Pdf Online a aprenderailuminar.com/p/libro-ebook-pdf-aprender-iluminar.html

En aquest llibre hi trobareu informació sobre els bàsics de la il·luminació.

Adreces d'interès

help.autodesk.com/view/MAYAUL/2018/ENU/

Aquesta adreça proporciona informació sobre el funcionament del programari de Maya.

support.solidangle.com/display/A5AFMUG/Arnold+for+Maya+User+Guide/

Aquesta web inclou un manual que permet utilitzar el renderitzador Arnold directament a Maya. Abans de començar, haureu de llegir les seccions sobre instal·lació i llicències. També hi ha un breu tutorial introductori que recull els nous usuaris a través dels passos necessaris per obtenir el seu primer render Arnold.