Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’animació de textures redueix molt la flexibilitat a l’hora de compartir materials i mitjans i d’informar a través de complexes estructures 3D.

2

No serveix per crear relleus ni per esculpir objectes.

3

En els programaris 3D no es poden fer servir textures procedimentals ni definir paràmetres de moviment.

Exercici 2

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Mitjançant capes es poden crear estructures multimaterials.

2

És imprescindible eliminar el material després de seleccionar les cares.

3

Un cop aplicat el material a les cares no es podran seleccionar un altre cop.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La textura del color porta:

2

La textura del desplaçament porta:

3

La textura de l’especularitat porta:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Per crear mapes de tridimensionals caldrà crear objectes que transmetin el a objectes de .

2

Mitjançant editors de o de tres dimensions, creareu aquestes textures per fer-les servir en o en produccions .

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Mental Ray és un motor de renderització a temps real.

2

Arnold és un motor de renderització a temps real.

3

V Ray és un motor de renderització a temps real.

4

Redshift no és un motor de renderització a temps real.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general