Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El programari de Maya porta incorporat un material lambert1.

2

Convé editar-lo sempre i no canviar-lo per d’altres.

3

El material lambert1 afecta tots els objectes de nova creació.

Exercici 2

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Molts objectes reflecteixen la llum amb un color blanc.

2

Les superfícies cromades tenen un índex de reflectància molt baix sense arribar a zero.

3

Per crear una imatge que representi les fonts de llum d’una escena es pot fotografiar fent servir diverses exposicions de càmera.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Per tenyir un objecte transparent:

2

Per definir el color de la superfície:

3

Per aconseguir especularitat allargada:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els processadors treballen en sistema ; fer servir dimensions d’imatge que siguin en optimitza de les imatges resultants.

2

Els elements són processats fent servir recursos; s’ha de controlar el per retallar els límits del nostre objecte.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Si els objectes seran opacs o transparents es defineix al nivel de refracció.

2

Els objectes que no son totalment transparents es poden tenyir utilitzant la transmitancia.

3

L’index de refracció no afecta mai la reflexió.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Texturització i animació