Activitats

Aplicació dels materials sobre els models

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer tècniques per generar materials.

Responeu les següents preguntes:

 1. Quin paràmetre defineix el color?
 2. Quin tipus d’il·luminació projecta la llum d’area?
 3. Què editarem per obtenir especularitat difosa?

 1. Difuse/Color.
 2. La que obtindríem d’un panell lumínic.
 3. El paràmetre Roughness.

Transparència

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a controlar els paràmetres dels objectes transparents.

Responeu a les següents preguntes:

 1. Quin paràmetre s’ha de desactivar en cas de voler interpretar un objecte transparent?
 2. Es pot controlar l’opacitat mitjançant una imatge?

 1. El paràmetre Opaque dins de la pestanya Shape de l’objecte.
 2. Sí, connectant una textura al paràmetre Opacity.

Textures

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar tècniques de texturització.

Responeu a les següents qüestions:

 1. En fer servir una fotografia per texturitzar es veuen els límits. Descriu el procediment per evitar-ho.
 2. Quines dimensions en píxels són aconsellables?
 3. Quin és el perfil de color que utilitza la textura del canal difús?

 1. Desplaçant la imatge dins d’un editor i retocant on es troben els límits perquè no es notin.
 2. Les definides per la potència de 2.
 3. El perfil sRGB.

Comprovació dels materials

L’objectiu d’aquesta activitat és trobar sistemes per comprovar el funcionament adequat dels nostres materials.

Responeu a les següents preguntes:

 1. Què farem servir per dotar d’àrees transparents els nostres objectes?
 2. En quins casos es pot fer servir una imatge d’una planta?

 1. Un arxiu que contingui el canal alfa per connectar a l’opacitat del material.
 2. En la col·locació massiva de vegetació als entorns de temps real.

Mapes de desplaçament

L’objectiu d’aquesta activitat és la comprensió del funcionament dels mapes de desplaçament.

Responeu a les preguntes:

 1. Quina particularitat és aconsellable que tingui una imatge per fer-la servir com a mapa de desplaçament?
 2. Quin és un dels sistemes que podeu utilitzar per comprovar un mapa de desplaçament?

 1. El resultat més concret s’aconsegueix amb imatges en 16 bits de profunditat.
 2. Es pot utilitzar un node de height map i aplicar el nostre mapa.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació