Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’ambientació només afecta l’objecte central.

2

L’ambientació es propaga en totes les direccions on rebota la llum.

3

Els objectes radioluminiscents no reben ambientació.

Exercici 2

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Els mapes de desplaçament no generen càrrega de vèrtex a l’escena.

2

La poligonització no afecta els mapes de desplaçament.

3

Els mapes de desplaçament es generen en mode escala de grisos.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La reflexió a la nostra superfície es troba

2

La nitidesa de la reflexió:

3

El raig reflectit:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

L’index de refracció de l’aigua és , mentre el de l’aire és , per ser representats correctament.

2

El format de les imatges per il·luminar és , i es prenen diverses fotografies amb i combinats amb programari d’edició.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

No és indispensable fer servir un trípode per fotografiar imatges per extreure textures.

2

Cal fer servir una càmera Reflex amb zoom, per evitar obtenir imatges deformades.

3

Les millors imatges s’obtenen els dies asoleiats amb ombres que es projectin sobre les superfícies.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats