Activitats

Anàlisi de les característiques superficials dels objectes reals

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents característiques superficials.

Responeu les següents preguntes:

 1. Què identifiquem com a color?
 2. Quina propietat és l’especularitat?
 3. Què identifiquem com a refracció?

 1. Amb color es refereix al que podeu apreciar a la superfície il·luminada amb llum blanca.
 2. És la propietat de reflectir les fonts de llum d’algunes superfícies.
 3. La refracció és la propietat dels objectes d’alentir la velocitat de la llum que passa per l’interior.

Translucidesa i autoil·luminació

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a reconèixer característiques dels volums massissos.

Responeu a les següents preguntes:

 1. Quina propietat podem observar en cas de translucidesa?
 2. On trobem efectes de la radioluminiscència?

 1. La distribució de la llum segons el gruix de la superfície i la seva composició donen una idea del volum interior de l’objecte que us permet saber a ull nu si és massís.
 2. La radioluminiscència es troba fàcilment a les bombetes de baix consum, els fluorescents.

Relleu

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar i distingir els models de color.

Expliqueu les diferències entre rugositat i relleu.

El relleu es defineix pel gruix que sobresurt d’una superfície; en canvi, la rugositat determina les irregularitats de la superfície gairebé al nivell d’aquesta.

Comportament dels materials en diferents entorns

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar el comportament dels materials en diferents entorns.

Què farem servir per calibrar els nostres materials?

Un fons homogeni i una il·luminació de tres punts de llum.

Cerca de fonts reals o virtuals per a la texturització

L’objectiu d’aquesta activitat és assolir tècniques de cerca de fonts reals o virtuals.

Responeu a les preguntes:

 1. Què podem fer per fotografiar superfícies a l’exterior?
 2. Com es pot fotografiar vegetació per afavorir el retall dels seus marges?

 1. Prendre les fotografies en dies ennuvolats on la vostra textura tingui la il·luminació tan homogènia com sigui possible i les ombres projectades per la superfície sobre ella mateixa siguin al màxim de difoses possible.
 2. Per adquirir imatges de vegetació és aconsellable portar un teixit gran d’un color fosc.