Referències

Bibliografia bàsica

Palamar, T. (2015). Mastering Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press. Indianapolis: Sybex.

Manual tècnic on trobareu informació sobre l’ús professional del programari Autodesk Maya. Tracta les novetats sobre modelatge, representació, animació i efectes del programa.

Bibliografia complementària

Ward, A. (2004). Game Character Development with Maya. Berkeley: New Riders.

Llibre on trobareu informació sobre la creació de personatges en 3D i el seu corresponent apartat sobre la creació de mapes UV.

Ward, A. (2008). Game Character Development. Boston: Course Technology PTR.

Obra que tracta sobre la creació de personatges en 3D i el seu corresponent apartat sobre la creació de mapes UV.

Watkins, A. (2012). Getting Started in 3D with Maya. Amsterdam: Focal Press.

Aporta informació generalitzada sobre el programari Autodesk Maya amb apartats específics per a la part de mapatge UV. Trobareu el PDF on line a: goo.gl/orq7rB.

Adreces d'interès

help.autodesk.com/view/MAYAUL/2017/ENU/

Proporciona informació variada sobre el funcionament del programa Autodesk Maya.

goo.gl/EUvksw

Mostra diversos videotutorials sobre Autodesk Maya. A l’apartat Texturing podeu trobar informació sobre la creació dels mapes UV.

goo.gl/GcRHy5

Canal de videotutorials del programa Autodesk Maya on trobareu de manera ampliada la informació mostrada a l’adreça anterior.

www.youtube.com/user/MayaHowTos/

Canal oficial de videotutorials del programa Autodesk Maya. S’hi pot trobar una secció amb diferents llistes de reproducció dedicada específicament a la generació de shaders, textures, il·luminació i rendering.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Els mapes UV