Introducció

Quan es fa el modelatge de qualsevol objecte 3D, paral·lelament s’està generant una informació oculta que determina com es mostra la seva textura. Aquesta informació fa referència als mapes UV i determina la qualitat visual de què disposarà el model. Permeten, doncs, que els objectes siguin més fotorealistes a l’hora d’aplicar una imatge. Un mapa UV és, si més no, un patró en dues dimensions que ajuda a interpretar i relacionar el model 3D amb la seva textura.

La confecció de patrons de roba pot ser un símil aclaridor. Un patró, en l’àmbit de tall i confecció, és una plantilla realitzada en paper per ser copiada al teixit i fabricar una peça de vestir tallant, armant i cosint les diferents peces. Pel que fa a la relació amb els mapes UV, la divisió de la geometria en diferents peces ajuda a crear aquest patró. Una samarreta en la vida real està confeccionada normalment a partir de quatre peces: la part frontal, la part posterior i les mànigues. Cosint de manera lògica les quatre peces formarien la samarreta; així doncs, a partir d’un material pla com és el teixit, es crea un objecte volumètric.

Per portar a terme aquesta tasca al programari es disposa d’eines específiques i tècniques per a la seva creació. L’ús adient d’aquestes és clau per desenvolupar patrons que permetran la correcta col·locació de la textura.

El primer apartat, “Els mapes UV”, estudia els fonaments teòrics a partir de conceptes clau per entendre el funcionament d’aquesta informació de què disposen els models 3D. La importància de seguir unes pautes afavoreix l’aplicació de la textura; és important, doncs, entendre els diferents sistemes de què disposa el programari per assolir aquesta tasca. Veureu les relacions entre el procés de modelatge i col·locació de textura amb l’ajuda de projeccions simulades que us permetran veure gràficament aquests mapes UV.

En el segon apartat, “Creació de mapes UV”, veureu com es porta a terme tot el procés de manera pràctica a partir de les diferents eines i tècniques de treball. Així mateix, s’hi aborda com interpretar l’ús correcte de cadascuna de les eines i organitzar de manera lògica aquesta informació. Veureu com es genera la creació d’un mapa UV a partir d’un flux de treball ordenat, des de l’estudi de la geometria fins a l’exportació final d’una plantilla que permet fer la pintada en 2D de la textura.

Per adquirir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats proposades. És necessària la visualització dels vídeos explicatius per complementar el contingut escrit i assolir els conceptes que s’hi tracten. Aquests vídeos us ajudaran de forma visual i més aclaridora a entendre la matèria.

Anar a la pàgina següent:
Resum