Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El terme parametrització deriva d’una expressió matemàtica en funció d’un o més paràmetres com una corba o una superfície.

2

El mapatge UV és una feina de la qual s’encarreguen principalment els dibuixants.

3

El terme bidimensional fa referència a la representació d’un objecte que simula dues dimensions.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

A quines coordenades corresponen les coordenades UV?

NúmPregunta
1

X, Z.

2

X, Y, Z.

3

X, Y.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Les construccions de figures tridimensionals elaborades en paper són una tècnica que s’anomena:

2

Cada model 3D està format per una sèrie de punts situats a l’espai anomenats:

3

Tot allò que correspon a colors, dibuixos, detalls i bàsicament qualsevol tipus d’informació gràfica aplicada sobre ella es denomina:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El procés d’unwrap consisteix a assignar des de les imatges fins a la superfície dels . Aquest procés pot ser dut a terme mitjançant les planes, cilíndriques, esfèriques, automàtiques i, a partir d’aquí, fent servir les de manera manual.

2

Les coordenades UV són dues que s’assignen a cadascun dels d’un model en 3D i proporcionen la informació necessària per aplicar a superfícies 3D.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Es imprescindible fer ús d’una textura quadriculada o checker map per afavorir el procés de desplegament.

2

Es recomana que s’esborri l’historial de creació abans i durant el procés de mapatge UV.

3

La malla ha de estar formada a partir de polígons de més de quatre costats o quads.

4

Un objecte en 3D ha de tenir una topologia correcta.

Exercici 6

Trieu la/les opcions correctes.

Quins dels següents punts s’han de tenir en compte quan es fracciona un model?

NúmPregunta
1

Col·locar una textura de 1024×720.

2

Eliminar les parts simètriques.

3

Aplicar una projecció.

4

Fer talls a la geometria.

5

Eliminar la geometria no visible.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Permeten col·locar la textura per tal d’evitar la deformació o l’estirament en aquesta:

2

Simula una projecció de la imatge a través d’un conjunt de plànols imaginaris en els eixos X, Y i Z:

3

Simula una projecció de la imatge a través d’un pla imaginari en l’eix X, Y o Z:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les d’una textura dedicada per als models tridimensionals són , per això s’ha de tenir en compte que cada s’aprofiti.

2

El terme stretching fa referència a la que apareix visualment a la textura deguda a un tipus de no uniforme.

3

Les UV shells o són les que es formen quan s’assigna un o mitjançant els talls en què s’ha dividit prèviament un objecte per fer el d’un model.

Exercici 9

Trieu la/les opcions correctes.

Quina de les següents projeccions simula una projecció de la imatge a través d’un conjunt de plànols imaginaris?

NúmPregunta
1

Projecció plana.

2

Projecció esfèrica.

3

Projecció automàtica.

4

Projecció cilíndrica.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La part superior d’un cilindre patirà estirament en aplicar una projecció cilíndrica.

2

És correcte fer servir una textura de 1024×500 en un model 3D.

3

Les coordenades UV requereixen d’una alineació específica perquè les textures es representin correctament.

4

Per fer el mapatge UV d’un objecte inorgànic d’un cub s’utilitza la projecció plana i automàtica.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Creació de mapes UV