Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Habilitats de comunicació

  1. Implementa estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb el seu entorn, relacionant-les amb els principis de la intel·ligènci emocional i social.
  2. Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.
  3. Avalua la pròpia competència social per al desenvolupament de les funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

Dinamització de grups

  1. Dinamitza el treball del grup aplicant les tècniques adequades i justificant la seva selecció en funció de les característiques, situació i els objectius del grup.
  2. Condueix reunions analitzant les diferents formes o estils d’intervenció i d’organització en funció de les característiques dels destinataris i el context.
  3. Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.
  4. Avalua els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF