Referències

Bibliografia bàsica

Barker, A. (2002). Como dirigir reuniones. Barcelona: Gedisa.

En aquest llibre s’analitzen els diferents aspectes d’una reunió i s’aporten consells eficaços per conduir reunions i aconseguir resultats positius.

Baró, T. (2011). Parlar i convèncer. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Recull de receptes senzilles i pràctiques per fer bones presentacions en públic.

Cantavella, E. (2013). Reuniones eficaces. Barcelona: Bresca.

Recull de les 25 insatisfaccions més comunes que pot produir una reunió i eines concretes per millorar-les i treure’n profit.

Fernández Millán, J. M. i Ortiz Gómez, M. (2006). Los conflictos. Cómo desarrollar habilidades como mediador. Madrid: Pirámide.

Conceptes fonamentals sobre la teoria de conflictes, així com les habilitats de comunicació, les estratègies de negociació i els mecanismes de mediació. El manual també inclou un conjunt d’exercicis pràctics que permeten una aproximació experiencial als conceptes.

Jacques, J. (2007). Como trabajar en equipo: guía práctica. Madrid: Narcea.

Mètode senzill i eficaç per dur a terme amb èxit un treball en equip. Presenta mitjans concrets per formar un bon equip de treball i conduir amb encert tot tipus de reunions de grup.

Nuñez, T., Loscertales, F. (2003). El grupo y su eficacia. Técnicas de la dirección y coordinación de grupos. Barcelona: Les Punxes Distribuïdora.

L’objectiu d’aquest llibre és analitzar situacions grupals proposant situacions concretes perquè un grup aconsegueixi, dins al seva dinàmica habitual, la major eficàcia amb una òptima satisfacció.

Pérez de Villar Ruiz, M. J. i Torres Medina, C. (1999). Dinámica de grupos en formación de formadores: casos prácticos. Barcelona: Herder.

Manual que pretén oferir eines útils als formadors de formadors per tal d’aprofitar al màxim les capacitats dels alumnes a partir de la interacció en el si del grup.

Repetto, E. (2009) Formación en competencias socioemocionales. Libro del formador y Libro del Alumno. Madrid: Aula Abierta La Muralla.

Manual dirigit a educadors i alumnes en què es desenvolupen els aspectes lligats amb el desenvolupament socioemocional, dins el qual també s’inclouen les habilitats implicades en la resolució de conflictes.

Seminario de Educación para la Paz. Asociación Pro Derechos Humanos. (1995). La alternativa del juego II. Juegos y dinámicas de educación para la paz. Madrid: Libros de la Catarata.

Aquest llibre recopila més de cent dinàmiques utilitzades en diferents contextos de l’educació per la pau, els drets humans, la resolució de conflictes i el desenvolupament, contrastades i experimentades pels autors des de fa anys. Cada dinàmica es presenta en una fitxa útil i manejable. Aquest llibre s’ha convertit en un clàssic de les dinàmiques.

Diversos autors. (2003). Aprender del conflicto. Conflictología y educación. Barcelona: Graó.

Els diferents autors que participen en aquest llibre provenen de disciplines i àmbits d’actuació diversos (pedagogia, sociologia o psicologia, per exemple). Tots tenen en comú la seva formació en conflictologia la seva dedicació professional.

Rebel·lió a la granja (Animal farm). Dirigida per John Stephenson [DVD]. 91 min. Producció de la pel·lícula original: Hallmark Entertainment, 1999.

Pel·lícula Rebel·lió a la granja, basada en l’obra omònima de George Orwell, publicada en 1945, a partir de la qual es pot treballar com el grup d’animals s’organitza per enfrontar-se al granger que els explota i maltracta, i aconseguir una nova organització de la granja on tots siguin iguals. Es poden treballar conceptes com la justícia, l’organització social, l’ús indegut del poder, el valor de la democràcia i l’amistat. Hi ha dues versions de la películ·la: la dirigida per Joy Batchelor i John Halas (1954) i la dirigida per John Stephenson (1999), ambdues tot i mantenir-se fidels al text original modifiquen el final de l’obra.

Bibliografia complementària

Acosta, J. (2013). Hablar en público. Madrid: ESIC Editorial.

Tècniques pràctiques i directes per parlar amb èxit davant de qualsevol auditori: debats, classes, mitjans de comunicació, etc.

Martínez-Cava, E. (2009, setembre-octubre). “Un nou equip, una nova escola”. Revista Infància (núm. 170).

Article que reflexiona sobre les dificultats d’iniciar un nou projecte a partir de la formació d’un nou equip de treball.

Muntané, M. (2005). El libro para conducir reuniones con éxito. Barcelona: Díaz de Santos.

Informació sobre la metodologia imprescindible per a l’èxit de les reunions i l’aprofitament del temps i la seva convocatòria.

Streibel, B. (2015). Gestionar reuniones ¡Es fácil!. Barcelona: Profit.

Guia sobre com planificar i preparar les reunions. Explica els motius de les reunions improductives i proposa solucions per millorar-les.

Picó, A. (2013). El mètode Picó per parlar en públic. Barcelona: Angle.

Secrets i tècniques pròpies de l’autor, fruit de la seva experiència.

Zamora, À. (2010, maig-juny). “Treball en equip: un camí per arribar a acords”. Revista Infància (núm. 174).

Reflexió a partir de la pràctica diària on es recullen els aspectes més destacats implicats en el treball en equip i el seu funcionament òptim.

Adreces d'interès

www.jouscout.com/

Pàgina lligada al moviment escolta i que, en un terreny molt més pràctic i divulgatiu, conté algunes orientacions teòriques i recursos per a la dinamització de grups en l’àmbit del lleure.

www.monografias.com/trabajos7/tegru/tegru.shtml

Recull descriptiu de les principals tècniques de grup.

www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml

Treball que presenta una sèrie de dinàmiques de grup d’aplicació per a les reunions de professors.

juan.psicologiasocial.eu

Pàgina personal de Juan Muñoz Justícia, professor de Psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, que conté nombrosos articles i comentaris sobre articles d’altres autors per aprofundir en la reflexió teòrica.

es.slideshare.net/adea/tcnicas-de-trabajo-grupal-presentation

Presentacions de diapositives de les tècniques de treball en grup.

En aquests dos vídeos trobareu consells sobre com parlar en públic:

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Les reunions