Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

El sistema de comunicació de les característiques organitzatives d’un grup sa o animat ha de ser…

NúmPregunta
1

Jerarquitzat: la informació s’ha de donar en vertical, assegurant-se que arribi a tothom.

2

Fluid: fonamental per a la subsistència d’un grup.

3

Assolible, realista, estimulant, apropiat i adequat.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

El repartiment de poder d’un grup sa o animat ha de tenir en compte:

NúmPregunta
1

Influència equitativa cap a tots els nivells.

2

Rivalitat i competència entre les persones per generar més dinamisme.

3

El líder ha de tenir el poder.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

L’ús eficaç i eficient dels recursos…

NúmPregunta
1

Recau sobre el coordinador del grup o el líder.

2

S’ha d’aconseguir com sigui, i si fos el cas, amb sobrecàrrega per tal d’obtenir els objectius marcats.

3

Ha d’existir amb bona coordinació i les fites i els objectius han de convergir.

Exercici 4

Quines d’aquestes oracions són vertaderes (V) o falses (F)?

NúmPreguntaVF
1

Quan s’intueix un conflicte cal resoldre’l ràpidament perquè no es faci més gran.

2

En el procés de resolució de conflictes és bàsic tenir paciència i autocontrol.

3

No cal buscar el/la culpable, hem de plantejar solucions que ens permetin avançar cap el futur.

4

El model d’intervenció ha de quedar establert i s’ha de seguir en tot el procés de resolució del conflicte.

Exercici 5

Relacioneu els següents objectius amb cada tècnica per afrontar conflictes:

NúmPreguntaResposta
1

Treballar l’empatia amb persones de fora del grup:

2

Afavorir la cooperació i la coordinació de grup:

3

Fomentar les relacions lliures i igualitàries entre les persones:

4

Analitzar les diferents maneres possibles de fer front a un conflicte:

Exercici 6

Trieu l’opció correcta respecte si els problemes són una oportunitat o un risc.

1. Els problemes poden ser viscuts com una oportunitat perquè:

NúmPregunta
1

Fomenten la competitivitat fent el grup més productiu.

2

Transmeten un model de lideratge autoritari.

3

Promouen la reflexió i l’anàlisi sobre la pràctica professional.

2. Els problemes poden representar un risc perquè:

NúmPregunta
1

Afecten l’autoestima i l’autoimatge del grup.

2

Augmenten els canals de comunicació, la transmissió d’informació i, per tant, els rumors.

3

Disminueixen la pertinença al grup i augmenten el treball individual.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general