Activitats

Tècniques per afrontar conflictes

L’objectiu de l’activitat és aprendre a seleccionar la tècnica d’afrontament i resolució de conflictes més adient en funció de la situació problemàtica.

Relacioneu cadascuna de les següents situacions conflictives amb una de les tècniques de resolució de conflictes treballades a aquest apartat, argumentant les vostres raons.

  1. Un grup de pares i mares d’un centre obert es queixa que els professionals tenen una actitud preferent cap a les famílies de sempre que porten els infants a la ludoteca.
  2. L’equip de professionals té un problema: no es poden posar d’acord sobre quines festes tradicionals celebraran i com ho faran. Sembla que les postures són inamovibles.

Activitat de resposta oberta.

Maneres d'abordar els conflictes

L’objectiu de l’activitat és conèixer les diferents formes d’abordar els conflictes.

Davant d’una sèrie de conflictes, expliqueu com soleu abordar-los (ignorar, evitar, retardar, resposta agressiva…).

  1. Els vostres veïns posen la música molt alta. Vosaltres ja els heu avisat diverses vegades, però no us fan cas.
  2. En el vostre grup d’estudi hi ha un membre que en els treballs de grup no sol fer la part que li pertoca o fa el mínim.
  3. A casa, no us poseu d’acord a l’hora de veure la televisió: cadascú vol veure un programa diferent. Això provoca disputes i baralles.

Activitat de resposta oberta.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació