Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

 1. Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.
  • Analitza i identifica les principals fonts dels problemes i conflictes grupals.
  • Descriu les principals tècniques i estratègies per a la gestió de conflictes.
  • Identifica i descriu les estratègies més adequades per a la cerca de solucions i resolució de problemes.
  • Descriu les diferents fases del procés de la presa de decisions.
  • Resol problemes i conflictes aplicant els procediments adequats a cada cas.
  • Respecta les opinions dels altres respecte a les possibles vies de solució de problemes i conflictes.
  • Aplica correctament tècniques de mediació i negociació.
  • Té en compte les persones, sigui quina sigui la seva edat o condició física i mental, en el procés de presa de decisions.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències