Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Indiqueu si les proposicions següents referides al procés de presa de decisions són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Cal dedicar tot el temps necessari a la reflexió sobre el problema, sense tenir massa pressa per elaborar alternatives.

2

És convenient, quan sigui possible, descompondre la decisió final en diferents objectius.

3

És important aportar tantes alternatives com sigui possible abans de prendre una decisió.

4

Cal analitzar els avantatges i els desavantatges de les diferents alternatives proposades.

5

En l’àmbit educatiu, les millors decisions són les que es prenen per majoria.

Exercici 2

Trieu l’ordre dels passos en la presa de decisions segons l’estructura que ajuda a clarificar la situació:

NúmPreguntaResposta
1

Presa de decisions:

2

Orientació cap al problema:

3

Generació d’alternatives:

4

Posada en pràctica de la solució i verificació:

5

Definició i formulació del problema:

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

El mètode de implica que la decisió presa és sense el consentiment de la majoria i que aquesta és promoguda per alguns membres del grup.

2

El mètode per prendre decisions més conegut i utilitzat és el que es fa per majoria, a través de .

3

La decisió per consens és un dels mètodes en la presa de decisions, però també és el mètode que requereix més temps.

4

El mètode ideal, però també el menys accessible, és el de prendre decisions per , ja que implica que tots els membres del grup hi estiguin d’acord.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos