Referències

Bibliografia bàsica

Bimbela Pedrosa, J. L. ; Navarro Matillas, B. (2007). Cuidando al formador. Consejería de Salud, Escuela Andaluza de Salud Pública.

Manual que pretén millorar la tasca professional alhora que el benestar tant físic com emocional dels professionals que fan atenció directa als usuaris.

Bisquerra Alzina, R. (2006). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Cisspraxis.

Obra que té com a objectiu donar eines educatives per tal d’educar per a la vida. A partir de l’educació emocional, ofereix eines per tal de millorar el coneixement de les pròpies emocions, el desenvolupament de la consciència emocional, la capacitat de controlar les pròpies emocions, fomentant una actitud positiva davant un mateix, la vida i les altres persones.

Caballo V. E. (1999). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI.

Manual que recull tots els aspectes teoricopràctics relacionats amb les habilitats socials, enteses com una eina bàsica per a les relacions de qualsevol persona i que permeten l’assoliment d’un grau òptim de benestar i ajust social. En el llibre es recull l’evolució del concepte d’habilitats socials i de la seva importància, els elements que les conformen, així com tècniques d’avaluació i intervenció dirigides a diferents col·lectius.

Goleman, D. (1996). Intel·ligència emocional. Barcelona: Kairós.

Aquest llibre presenta la teoria de la intel·ligència emocional, que enllaça amb la teoria de les intel·ligències múltiples i que dona prioritat a la capacitat del subjecte per interactuar davant la capacitat intel·lectual. Desenvolupa els diferents aspectes de la intel·ligència emocional.

Güell, M. (2005). Per què he dit blanc si volia dir negre? Desenvolupament personal del professorat. Barcelona: Graó.

Aquest llibre presenta com fer servir l’assertivitat en la pràctica professional per aconseguir el benestar del professional i millorar les relacions amb la comunitat educativa.

Monjas Casares, I. (1996). Programa de enseñanza de habilidades de interacción social CEPE. Ciencias de la educación preescolar y especial. Madrid: Cepe.

Llibre destinat a educadors per donar-los coneixements de com ensenyar les habilitats socials a la infància.

Muñoz García, C.; Crespi Rupérez, P.; Angrehs, R.. (2011). Habilidades sociales. Madrid: Paraninfo.

Llibre amb general dels continguts del mòdul d’habilitats socials. És interessant la part de la introducció on parla del procés de socialització que dona una base del que és l’ésser humà.

Repetto, E. (2009). Formación en competencias socioemocionales. Libro del formador y Libro del Alumno. Madrid: Aula Abierta La Muralla.

Obra resultat d’un projecte d’investigació (FOSOE) que respon a la necessitat de desenvolupar la intel·ligència emocional o les competències emocionals i socials dels joves. Està formada per dos llibres: Llibre per al formador i Llibre per a l’alumne, en els quals es recullen activitats i recursos per tal de desenvolupar les competències emocionals i socials dels joves.

Salmurri, F. (2004). Llibertat Emocional. Barcelona: La Magrana. Guia per millorar la salut psicològica i disposar de les estratègies necessàries per controlar l’estrès i millorar el benestar.

Bibliografia complementària

Bach, E.; Darder, P. (2004). Des-educa’t. Barcelona: Edicions 62 (col. “Llibres a l’Abast”).

Llibre que permet reflexionar sobre la influència de la cultura i l’educació en l’elaboració que cada persona fa del patró de relació amb els altres. Planteja noves maneres d’entendre el subjecte i les relacions entre les persones.

Ballester, R.; Gil, D. (2002). Habilidades sociales. Madrid: Síntesis.

Breu manual sobre les habilitats socials, els seus elements i la seva importància per a l’adaptació social de la persona, així com tècniques d’avalució i intervenció per millorar les habilitats.

Caballo, V. E.. (1993). Manual de evaluación y tratamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI.

Llibre amb informació molt completa sobre què són les habilitats socials, els seus components i les seves tècniques d’avaluació, i com es poden aplicar en casos de depressió, ansietat, etc.

Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. Barcelona: Gedisa. Llibre que mostra, a través d’exemples de personatges famosos i de pacients de l’autor, estratègies com la resiliència, un mecanisme d’autoprotecció que permet a persones que han viscut situacions traumàtiques en la infància tornar a començar, de manera que una infància infeliç no determina la vida.

Gisbert, M. (2003). Les petites (i grans) emocions de la vida. Barcelona: Tandem Edicions. Llibre on s’intenten definir les emocions (grans i petites) de la vida a través de situacions quotidianes i il·lustracions de l’autora.

Inglés Saura, C. J. (2003). PEHIA. Ensenyanza de Habilidades interpersonales para adolescentes. Barcelona: Pirámide. Programa per treballar les habilitats interpersonals amb els adolescents per tal de millorar les seves relacions interpersonals, la seva autoestima i la seva relació amb l’entorn.

Luca de Tena, C. i altres (2001). Programa de habilidades sociales en la enseñanza secundaria obligatoria. Archidona (Màlaga): Aljibe.

Manual dirigit a psicopedagogs i equips d’orientació dels centres d’ensenyament secundari que ofereix suport teòric i pràctic per treballar temes com les habilitats socials, la motivació o la disciplina i proposa recursos adaptats al context educatiu.

Marina, J. A. (1999). Diccionario de los sentimientos. Barcelona: Anagrama.

Recull d’informació de les deficions dels diccionaris sobre els sentiments i les emocions. Cada idioma té un gran arxiu de l’experiència de cada societat. El lèxic conté una teoria completa de l’ésser humà, el seu comportament, els seus motius, les seves esperances i fins i tot de la pròpia estructura mental. Recull la psicologia popular, lligada al llenguatge, des d’on es dirigeix una bona part de la nostra vida afectiva.

Marina J. A.. (1998). La selva del lenguaje. Introducción a un diccionario de los sentimientos. Barcelona: Anagrama.

Tractat de lingüística a escala humana. “Quisiera hablar no sólo de los lenguajes triunfantes, creadores, comunicativos, sino también de los lenguajes fracasados, de las incomprensiones y malentendidos”.

Marroquín Pérez, M.; Villa Sánchez, A. (1995) (2a ed.) La comunicación interpersonal. Bilbao: Ediciones Mensajero (Col. “Recursos e Instrumentos Psico-pedagógicos”).

Llibre on s’explica un model de comunicació de fàcil comprensió que pot ser utilitzat en també en l’àmbit educatiu. També permet l’aplicació d’un instrument de mesura de l’obertura i la receptivitat, tots dos elements de la comunicació interpersonal.

Paula, I. (2000). Habilidades sociales: Educar hacia la autorregulación. Barcelona: Horsori.

Llibre amb informació sobre el principi de la definició de les habilitats socials, al costat de l’explicació dels components i les tècniques d’entrenament de les habilitats socials.

Paula Pérez, I. (2000). Habilidades sociales: educar hacia la autoregulación. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona (col. “Cuadernos de Educación”).

Petit manual sobre l’educació de les habilitats socials en què es recullen els conceptes relacionats, la seva evolució, els elements que conformen les habilitats socials, així com instruments d’avaluació, tècniques d’intervenció i programes que ja existeixen.

Ponce, A.; Gallardo, M. (2009). Amb els ulls tancats. Barcelona: Ara Llibres. Llibre dirigit a pares i educadors que ofereix recursos per educar els infants en les emocions i els sentiments.

Serrano, S.. (2003). El regal de la comunicació. Barcelona: Ara Llibres.

Reflexió lúcida i original sobre les maneres que tenim de comunicar-nos, però també una eina fonamental per aprendre a escoltar els altres, dominar les emocions, observar el món que ens envolta i descobrir valors tan essencials com la lleialtat, el respecte, la confiança o l’amistat.

Serrano, S. (2004). L’instint de seducció. Barcelona: Ara llibres.

Sebastià Serrano proposa un viatge fascinant per l’instint més creatiu: la seducció. Un autèntic fenomen que demostra que els actes comunicatius, diferents en homes i dones, responen a unes estratègies clares per assolir els nostres objectius més desitjats.

Soldevila Benet, A. (2009) Emociónate. Programa de educación emocional. Madrid: Pirámide (col.” Manuales Prácticos”).

Manual pràctic que aborda la importància de l’educació emocional també en la tercera edat i ofereix activitats i recursos per treballar-les.

Torralba, F. (2008). L’art d’escoltar. Lleida: Pagès Editors.

Escoltar és acollir l’altre i aquest és el primer pas per al coneixement mutu, l’amistat i l’amor. El llibre del doctor Francesc Torralba és una guia precisa i exacta per desenvolupar l’art d’escoltar en profunditat, més enllà de qualsevol interès estrictament personal.

Watzlawik, P. (1997). Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.

Llibre que parla de la pragmàtica de la comunicació interpersonal. La comunicació es considerada com una relació qualitativament diferent de les propietats dels individus que hi participen. Després de definir certs conceptes generals, els autors presenten les característiques bàsiques de la comunicació humana i il·lustren les seves manifestacions i les possibles patologies.

Créixer i Conviure en un món complex. VII Jornades d’innovació en l’Etapa d’Educació Infantil (2005). Barcelona: UAB/ICE (col. “Jornades”).

Recull de ponències, tallers i experiències desenvolupades al llarg de les VII Jornades d’Innovació en l’Etapa d’Educació Infantil organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Diversos autors. Sentiments i emocions. Cançons per créixer (2007). Bellaterra: Bellaterra Música Edicions.

Recull de cançons que parlen de les emocions i els sentiments que apareixen en situacions quotidianes i que poden ajudar els infants a expressar allò que ells també senten en situacions diferents de la vida.

Adreces d'interès

http://lamenteesmaravillosa.com/dime-como-hablas-y-te-dire-como-eres-8-tipos-de-personalidad/

Adreça que exposa, a partir d’una anàlisi, com la personalitat influeix en la manera de comunicar-nos i com actuar davant de cada situació.

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=32c3d48f-ac23-4577-a229-7c9623580fbd&groupId=477806

Manual de consulta sobre tècniques de comunicació i presentació que ha realitzat la Diputació de Barcelona.

http://www.psicologoescolar.com/MATERIALES/habilidades_sociales.htm

Adreça amb diferents exercicis per millorar les habilitats socials.

http://www.aulafacil.com/cursos/l11474/psicologia/psicologia/taller-

Recull de diferents tècniques i dinàmiques per millorar les habilitats socials.

http://www.sindromedown.net/

Web de l’organització Down España, organització de síndrome de Down d’àmbit nacional. Desenvolupa programes que abracen totes les àrees del cicle vital de les persones amb síndrome de Down i tenen com a objectiu assegurar-ne l’autonomia per a la vida independent.

http://www.rtve.es/television/redes/

Redes és un programa de televisió de divulgació científica, presentat i dirigit per Eduard Punset.

http://www.ub.edu/grop/

Web del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) de la Universitat de Barcelona que investiga sobre l’orientació psicopedagògica en sentit ampli. La seva activitat principal és l’educació emocional, entesa com un aspecte de l’orientació per a la prevenció i el desenvolupament humà.

http://www.tv3.cat/singulars

Singulars és un espai d’entrevistes que dona veu a personatges que, tot i que en la majoria dels casos són desconeguts per al gran públic, sempre són figures amb una trajectòria personal o professional destacada.

http://blocs.xtec.cat/teixintemocions/2008/09/28/conferencia-de-ferran-salmurri-sobre-la-felicitat/

Web creat per Isabel Miralles i Irene Grau, mestres i logopedes. El blog té per objectiu treballar conjuntament pel desenvolupament integral de l’infant.

http://blocs.xtec.cat/emocionat/

Blog que recull recursos per treballar l’educació emocional.

http://www.inteligenciaemocionalysocial.com/205/uncategorized/el-circo-de-la-mariposa

El curt cinematogràfic The Butterfly Circus (El circ de la papallona), coprotagonitzat per l’actor mexicà Eduardo Verástegui, recull la superació personal a partir de la mirada dels altres.

Referències bibliogràfiques

Albert, R. E. i Emmons, M. L. (1978). Your perfect right: a guide to assertive behavior. San Luis Obispo: Impact.

Albert, I. i Simon, P. (1979). Las relaciones interpersonales. Barcelona: Herder.

Ballester, R. i Gil, M.D. (2002). Habilidades sociales. Madrid: Editorial Síntesis.

Bisquerra, R. i Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82

Caballo, V. E.. (1987). Teoria, evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales.. València: Promolibro.

Castilla del Pino, C. (2000). Teoría de los sentimientos. Barcelona: Tusquets.

Echeburúa, E. (2003). Fobia social. Barcelona: Martínez Roca.

Gresham, F. M. (1988). Social skills: Conceptual and applied aspects of assessment, training and social validation. En J. C. Witt, S.N. Elliot, y F.M. Gresham (Eds.). Handbook of Behavior Therapy in Education. (pp. 523-546). Nova York: Plenum Press.

Gismero, E. (2000). EHS. Escala d’habilitats socials. Madrid: TEA Ediciones.

Hall, E. T. (1980). “El espacio del habla”, en el lenguaje silencioso. Madrid: Alianza editorial.

López, F. (1995). Necesidades de la infancia y protección infantil. Fundamentación teórica, clasificación y criterios educativos. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales

López, F., y Fuentes, M. J. (1994). Revisión, análisis y clasificación de los estudios sobre desarrollo social. Infancia y Aprendizaje, 67-68, 163-185.

Maturana, H. (1997). Emociones y lenguaje en educación y política. Mallorca: Dolmen.

Monjas, M. (2000). La timidez en la infancia y en la adolescencia. Madrid: Pirámide.

Parejo, J. (1995). Comunicación no verbal y educación. Barcelona: Paidós.

Pastor, Ll. (2008). Parla’m i seré feliç. Barcelona: Ara Llibres.

Pease, A. (1988). El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Paidós.

Salovey, P. i Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, Sage Journals, http://journals.sagepub.com/.

Smith, M. J. (1988). Sí, puedo decir no. Enseñe a sus hijos a ser asertivos. Barcelona: Grijalbo.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
La comunicació, eina d'interacció