Annexos

Les habilitats socials

Document que recull, de forma esquemàtica, informació sobre què són les HS (diferents definicions), els seus components i els diferents models d’aprenentatge social.

Habilidades sociales

Exercicis per millorar les habilitats socials

Pàgina amb diferents exercicis per millorar les habilitats socials.

Mejorar habilidades sociales

Pràctica d'habilitats socials

Vídeo on l’educadora posa en pràctica, amb dues alumnes, algunes tècniques per millorar les seves habilitat socials.

Ampliació de conceptes

Pàgina amb continguts treballats i eines per millorar les habilitats socials.

Eines per millorar habilitats socials

La tècnica de l'entrevista

Document força ampli que explica detalladament la tècnica de la entrevista i les estratègies que es poden utilitzar.

Tècnica de l'entrevista

Com fer una entrevista

En aquest vídeo podeu veure com es realitzen diferents tipus d’entrevistes:

La tècnica d'observació

Pàgina amb informació sobre com es realitza una observació, els diferents tipus d’observació que hi ha i com fer un full de registre.

Observació sistemàtica

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general