Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Indiqueu si les proposicions següents referides a les emocions són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

La principal funció de les emocions és assenyalar els fets importants per al benestar de la pròpia persona.

2

Una de les funcions de les emocions és impulsar la persona a actuar.

3

Les emocions no ofereixen a la persona informació sobre la realitat.

4

Les emocions no estan vinculades a les emocions bàsiques de les persones.

5

Les emocions són respostes singulars i personals de cada subjecte.

Exercici 2

Trieu la resposta correcta.

Quina de les proposicions següents referides a les emocions és certa?

NúmPregunta
1

Les emocions ja estan determinades i definides en la persona abans de néixer.

2

Les emocions bàsiques estan relacionades amb la supervivència i són universals.

3

Les emocions secundàries estan relacionades amb la supervivència i són universals.

4

Les emocions negatives afavoreixen el desenvolupament harmònic de la persona.

5

Hi ha situacions de la vida d’una persona en què no hi ha implicada cap emoció.

Exercici 3

Trieu la resposta correcta.

Quina de les proposicions següents referides a les emocions és certa?

NúmPregunta
1

Emoció i sentiment són dos termes completament sinònims.

2

La felicitat és una emoció.

3

L’alegria és un sentiment.

4

El sentiment és la sensació conscient de les emocions.

Exercici 4

Relacioneu cada pensament amb el tipus de distorsió cognitiva.

NúmPreguntaResposta
1

“Si la meva amiga té problemes és perquè jo no l’ajudo prou”:

2

“El Joan ha passat pel meu costat i no m’ha saludat. No vol saber res de mi”:

3

“Han denegat la subvenció per al projecte perquè no vaig posar la data a la portada”:

4

“M’ha vessat una mica el cafè. Soc una inútil”:

Exercici 5

Seleccioneu un sinònim de cadascuna de les emocions.

NúmPreguntaResposta
1

Alegria:

2

Amor:

3

Ira:

4

Tristor:

Exercici 6

Indiqueu si les proposicions següents referides a l’educació emocional són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Un dels propòsits de l’educació emocional és que la persona sigui conscient de les pròpies emocions.

2

Un dels propòsits de l’educació emocional és controlar les pròpies emocions i aconseguir no manifestar-les.

3

Regular les emocions vol dir aprendre a introduir una pausa per pensar la resposta oportuna a cada situació.

4

El pensament actua sobre el que sentim, i el pensament no es pot canviar malgrat que estigui desajustat amb la realitat.

5

Les tècniques de relaxació permeten controlar la pròpia activitat fisiològica i els pensaments angoixants.

Exercici 7

Relacioneu les definicions següents amb la paraula adequada:

NúmPreguntaResposta
1

Creença que cada persona té sobre el control dels esdeveniments de la seva vida i sobre la capacitat de fer front als problemes:

2

Capacitat de les persones per saber què senten els altres:

3

Capacitat d’expressar-se amb seguretat, confiant en un mateix i fent valer l’opinió pròpia:

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Quan parlem d’assertivitat fem referència…

NúmPreguntaVF
1

A l’expressió de les pròpies emocions.

2

A mantenir la postura a costa del que sigui.

3

A demanar perdó les vegades que sigui necessari.

4

A saber perdre amb elegància.

5

A utilitzar l’amenaça si cal.

6

A assegurar la cooperació.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Què és una emoció?

NúmPregunta
1

L’impuls que mou a satisfer una necessitat.

2

El component avaluatiu del procés.

3

Una manifestació sempre de caràcter fisiològic.

4

Una resposta personal a esdeveniments significatius.

Exercici 10

Relacioneu cada funció amb l’emoció corresponent.

NúmPreguntaResposta
1

Evitar situacions desagradables o perjudicials per a la salut:

2

Desactivar l’organisme per reflexionar i poder-se recuperar:

3

Fugir davant un perill real i imminent per assegurar la supervivència:

4

Impulsar a enfrontar-se a una situació conflictiva o injusta:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos