Annexos

El poder de la comunicació no verbal

Vídeo que mostra la importància de la comunicació no verbal i la seva influència en les relacions interpersonals.

La personalitat i la comunicació

En aquesta pàgina s’exposa, a partir d’una anàlisi, com la personalitat influeix en la manera de comunicar-nos i actuar.

Personalitat i comunicació

La bona comunicació

En aquesta pàgina trobareu una explicació de diferents tècniques per millorar la comunicació.

Millora de la comunicació

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
L'educació emocional