Bases de dades

Informàtica i comunicacions
 • Coordinació
 • Verònica Mascarós Álvarez
 • Redacció
 • Isidre Guixà Miranda
 • Carlos Manuel Martí Hernández
 • Cristina Obiols Llopart
 • Joan Anton Pérez Braña
 • Aina del Tio Esteve
 • Adaptació
 • Isidre Guixà Miranda
 • Verònica Mascarós Álvarez
 • Cristina Obiols Llopart
 • Informàtica i comunicacions
 • W.CFGS.INF.M02/0.12
 • CFGS - Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma / CFGS - Desenvolupament d'aplicacions web
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2012

Taula de Continguts