Continguts en PDF

Contingut complet

M01 - Implantació de sistemes operatius

Continguts per unitats

Presentació del mòdul

Introducció al programari de base i a la virtualització

Instal·lació de programari de base lliure i de propietat

Administració de programari de base lliure

Administració de programari de base propietari

Implantació de programari específic

Administració de la informació

Administració de dominis

Administració de l'accés al domini

Seguretat, rendiment i recursos

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Glossari