Sistemes de gestió empresarial

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Joan Carles Pérez
  • Redacció
  • Isidre Guixà Miranda
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.DAM.M10/0.13
  • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
© Departament d'Ensenyament
Primera edició: febrer 2013

Taula de Continguts