Seguretat i alta disponibilitat

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Josep Lladonosa Capell
  • Redacció
  • Josep Maria Arqués Soldevila
  • Alba Batlle Linares
  • Jordi Cárdenas Guia
  • Miquel Colobran Huguet
  • Informàtica i comunicacions
  • CFGS.ASX.M11/0.13
  • Administració de sistemes informàtics en xarxa
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2013

Taula de Continguts