Administració de sistemes gestors de bases de dades

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Maribel Perramon Cuadrat
  • Redacció
  • Joan Anton Pérez Braña
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.ASX.M10/0.12
  • Administració de sistemes informàtics en xarxa
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2012

Taula de Continguts