Serveis de Xarxa i Internet

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Joan Carles Pérez Vázquez
  • Redacció
  • Eduard Canet i Ricard
  • Oriol Torres
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.ASX.M08/0.12
  • Administració de sistemes informàtics i xarxes
© Departament d'Ensenyament
Primera edició: setembre 2012

Taula de Continguts