Annexos

Targeta de xarxa

En aquest annex s’amplia el contingut del subapartat “Instal·lació de la targeta de xarxa” amb el document Targeta de xarxa. És una seqüència d’imatges per instal·lar i configurar una targeta de xarxa.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis
Anar a la pàgina següent:
Arquitectures de xarxa