Més informació

Bibliografia bàsica

Sarwar, S.; Koretsky, R. (2003). El libro de Linux. Madrid: Addison Wesley.

Tractat de Linux no específic de cap distribució enfocat com a llibre de text amb tutorials i exercicis en cada capítol.

Bibliografia complementària

Tanembaum, A. (1991). Sistemas operativos: diseño e implementación. Mèxic: Prentice-Hall.

En aquest llibre trobareu informació general sobre sistemes operatius pel què fa al seu disseny, funcionament i estructura.

Jové, T.; Marzo, J.L.; Royo, D. (1998). Introducció als sistemes operatius (1a edició). Barcelona: Edicions Universitat Oberta de Catalunya.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre els principals conceptes sobre sistemes operatius.

Moritsugu, S. (2000). Unix (Serie práctica). Madrid: Prentice Hall.

Llibre que proporciona instruccions pas a pas per a les ordres més emprades a Unix. Amb exercicis pràctics i consells guiats.

Nash, A.; Nash, J. (2001). LPIC 01 certification bible (1a edició). Nova York: Hungry Minds.

Llibre de referència per a la preparació de la primera certificació del Linux Professional Institute.

Nemeth, E.; Snyder, G.; Hein, T. R. (2010). UNIX and Linux system administration handbook. Nova Jersey: Prentice Hall PTR.

Una guia molt completa de com administrar sistemes UNIX i GNU/Linux.

www.debian.org

Web oficial de la distribució Debian.

www.debian.org/doc/manuals/debian-reference

Manual de referència de Debian.

http://upstart.ubuntu.com/cookbook

Documentació del sistema d’arrancada upstart.

www.openssh.com

Implementació d’SSH en programari lliure.

http://freenx.berlios.de

FreeNX, la implementació lliure de la tecnologia NX.

www.tightvnc.com

Web oficial del programari de control remot TightVNC.

http://remmina.sourceforge.net

Web oficial del client d’escriptori remot Remmina.

www.webmin.com

Web oficial de l’administrador web d’Unix Webmin.

www.lprng.com

Pàgina oficial del sistema d’impressió LPRng.

www.cups.org

Pàgina principal del servei CUPS.

www.cups.org/documentation.php

Documentació de CUPS.

http://www.cups.org/documentation.php/ref-cupsd-conf.html

Recull de les directives de l’arxiu de configuració de CUPS.

http://partners.adobe.com/public/developer/en/ps/5003.PPD_Spec_v4.3.pdf

Especificació del format PPD (PostScript printer description).

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Administració de processos del sistema