Exercicis

Exercici 1

Vertader (V) o fals (F)

Indiqueu si aquestes afirmacions sobre els tipus d’accés remot són vertaderes o falses.

NúmPreguntaVF
1

El port sèrie RS232 és una interfície plug and play (endollar i funcionar).

2

La versió 3.0 de bus sèrie universal (USB) pot arribar a velocitats de transferència de fins a 3.200 Mb per segon.

3

El bus fireware també s’anomena i.link en l’entorn del fabricant Sony.

4

La norma IEEE1394 defineix una interfície paral·lela d’alta velocitat que es fa servir molt en perifèrics multimèdia com les càmeres de vídeo.

Exercici 2

Relacionar conceptes

Relacioneu els protocols de comunicació amb les definicions corresponents.

NúmPreguntaResposta
1

Protocol d’impressió basat en el Jetdirect de Hewlett-Packard

2

Conjunt de protocols desenvolupats per Apple per a la connexió de xarxes

3

Protocol de xarxa de la capa d’aplicació del model OSI que fan servir els sistemes operatius Windows de Microsoft

4

Extensió del protocol HTTP per donar suport a serveis d’impressió remots

5

Protocol original de la plataforma BDS Unix que treballa amb TCP/IP

Exercici 3

Triar l’opció correcta

Els controladors d’interfície o backends

NúmPregunta
1

…gestionen les cues d’impressió.

2

…controlen el port físic o bé gestionen la connexió de xarxa.

3

…tradueixen les dades de l’aplicació al llenguatge que entén la impressora.

4

…són el servidors d’arxius on s’ubiquen les cues d’impressió.

Exercici 4

Relacionar conceptes

Relacioneu els conceptes amb la definició que els correspon.

NúmPreguntaResposta
1

Arxiu de configuració dels sistema d’impressió LPD

2

Gestor d’impressió de la plataforma Unix Berkeley (BDS)

3

Sistema d’impressió basat en el protocol IPP (Internet printing protocol)

4

Implementació millorada del sistema d’impressió LPR

Exercici 5

Exercici de completar

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules adients.

NúmPregunta
1

CUPS està dissenyat al voltant d’un que distribueix els treballs d’impressió i gestiona les peticions que arriben seguint el protocol mitjançant el dimoni anomenat , que treballa en segon pla.

2

Els treballs d’impressió es guarden per defecte al directori i, per descriure el seu contingut, CUPS fa servir de forma estàndard el llenguatge de descripció de pàgines .

3

El planificador envia els treballs d’impressió i si cal fa la traducció al llenguatge propi de la impressora mitjançant i, segons el tipus de port de connexió local o connexió en xarxa, fa servir diferents controladors d’interfície anomenats .

4

CUPS permet definir , que són grups d’impressores de característiques semblants, i a més accepta tasques d’impressió rebudes per protocol LPD fent servir un petit dimoni anomenat .

Exercici 6

Relacionar conceptes

Relacioneu els diferents arxius de configuració i registre amb les seves definicions.

NúmPreguntaResposta
1

Arxiu que defineix quins filtres estan disponibles per convertir arxius d’un format a un altre.

2

Arxiu principal de configuració del servidor CUPS.

3

Arxiu que conté les opcions d’impressió particulars d’un usuari determinat.

4

Arxiu de configuració del client CUPS que és consultat per les aplicacions d’usuari per saber les impressores disponibles al sistema.

Exercici 7

Triar l’opció correcta

Quina d’aquestes directives de l’arxiu /etc/cups/cupsd.conf permet definir els usuaris que poden accedir al servei CUPS?

NúmPregunta
1

listen

2

browsing

3

allow

4

require

Exercici 8

Triar l’opció correcta

Quina ordre de consola permet assignar una impressora per defecte?

NúmPregunta
1

default.cups nomImpressora

2

loptions -d nomImpressora

3

lpc nomImpressora

4

lpstat nomimpressora

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general