Gestió de bases de dades

Informàtica i comunicacions
 • Coordinació
 • Cristina Obiols Llopart
 • Redacció
 • Marcel García Vacas
 • Isidre Guixà Miranda
 • Carlos Manuel Martí Hernández
 • Cristina Obiols Llopart
 • Adaptació
 • Cristina Obiols Llopart
 • Isidre Guixà Miranda
 • Informàtica i comunicacions
 • W.CFGS.ASX.M02/0.11
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2010

Taula de Continguts