Serveis de xarxa

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Joan Carles Pérez
  • Redacció
  • Eduard Canet
  • Oriol Torres
  • Raúl Velaz
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGM.SMX.M07/0.09
  • CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2013

Taula de Continguts