Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

1. Instal·la i monitoritza sistemes operatius en xarxa propietaris, descrivint característiques i eines utilitzades. Fa tasques de gestió sobre dominis utilitzant eines d’administració de dominis i interpretant la documentació tècnica.

 • Fa l’estudi de compatibilitat del sistema informàtic. Planifica la partició del disc. Selecciona i aplica els sistemes d’arxius i components a instal·lar. Instal·la i actualitza el sistema. Comprova el funcionament i la connectivitat correctes dels sistemes operatius i programari instal·lats
 • Diferencia els modes d’instal·lació. Automatització d’instal·lacions i tasques.
 • Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu en xarxa i fa tasques de manteniment del programari instal·lat en el sistema i de configuració de l’entorn.
 • Instal·la, configura i descriu les característiques de programes de monitorització. Identifica problemes de rendiment en el sistema a partir de les traces generades pel propi sistema.
 • Documenta adequadament els processos d’instal·lació i monitorització, les incidències aparegudes i les solucions aportades.
 • Identifica la funció de servei de directori i domini, l’estructura, els seus elements i nomenclatura. Fa la instal·lació i configuració bàsica del servei de directori i estableix relacions de confiança.
 • Utilitza eines gràfiques d’administració de domini i consoles d’administració
 • Utilitza agrupacions d’elements per a la creació de models administratius. Crea, configura i gestiona comptes d’usuari, grups, equips i diferents tipus de perfils.
 • Especifica el propòsit dels grups, els seus tipus i àmbits i gestionar la pertinença d’usuaris a grups. Identifica les característiques d’usuaris i grups predeterminats i especials. Utilitza eines per a l’administració d’usuaris i grups, incloses en el sistema operatiu en xarxa.
 • Aplica directives a la gestió del domini. Identifica tipus de directives.
 • Verifica la correcció de les tasques fetes i documenta adequadament les tasques de gestió i administració de dominis.
 • Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

2. Instal·la i monitoritza sistemes operatius en xarxa lliures, descrivint característiques, eines utilitzades. Fa tasques de gestió sobre dominis utilitzant eines d’administració de dominis i interpretant la documentació tècnica.

 • Fa l’estudi de compatibilitat del sistema informàtic. Planifica la partició del disc. Selecciona i aplica els sistemes d’arxius i components a instal·lar. Instal·la i actualitza el sistema. Comprova el funcionament i la connectivitat correctes dels sistemes operatius i programari instal·lats.
 • Diferencia els modes d’instal·lació. Automatització d’instal·lacions i tasques.
 • Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu en xarxa i fer tasques de manteniment del programari instal·lat en el sistema i de configuració de l’entorn.
 • Instal·la, configura i descriu les característiques de programes de monitorització. Identifica problemes de rendiment en el sistema a partir de les traces generades pel propi sistema.
 • Documenta adequadament els processos d’instal·lació i monitorització, les incidències aparegudes i les solucions aportades.
 • Identifica la funció de servei de directori i domini, l’estructura, els seus elements i nomenclatura. Fer la instal·lació i configuració bàsica del servei de directori i establir relacions de confiança.
 • Utilitza eines gràfiques d’administració de domini i consoles d’administració
 • Utilitza agrupacions d’elements per a la creació de models administratius. Crea, configura i gestiona comptes d’usuari, grups, equips i diferents tipus de perfils.
 • Especifica el propòsit dels grups, els seus tipus i àmbits i gestionar la pertinença d’usuaris a grups. Identifica les característiques d’usuaris i grups predeterminats i especials. Utilitza eines per a l’administració d’usuaris i grups, incloses en el sistema operatiu en xarxa.
 • Aplica directives a la gestió del domini. Identifica tipus de directives.
 • Verifica la correcció de les tasques fetes i documentar adequadament les tasques de gestió i administració de dominis.
 • Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Material en paper