Aplicacions ofimàtiques

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Núria Salvadó Granel i Manuela Torres Risco
  • Redacció
  • Roser Agustí Cambras, Albert Alfonso, Pep Bujosa, Albert Criado, Josep Escoda i Ferré, José Pedro García de las Bayonas Moreno, Eduard Latorre Jarque, Santiago Manrique, Xavier Ripoll, Núria Sánchez, Marina Serra i Gesti, Nico Torres i José Carlos Vilches
  • Adaptació
  • Pilar Bertrans Costa, Eduard Latorre Jarque, Cristina Obiols Llopart, M. Carme Palau Matamoros, Mª Antònia Rossell Olivé, Núria Salvadó Granel i Manuela Torres Risco
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGM.SMX.M03/0.10
  • CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2010

Taula de Continguts