Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Introducció als sistemes operatius

  1. Reconeix les característiques dels sistemes operatius, descrivint els seus tipus i aplicacions.
  2. Crea màquines virtuals identificant el seu camp d’aplicació i instal·lant programari específic.

Sistemes operatius propietaris

  1. Instal·la sistemes operatius propietaris, relacionant les seves característiques amb el maquinari de l’equip i el programari d’aplicació, i amb l’ajuda de documentació tècnica.
  2. Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius propietaris, interpretant requeriments i descrivint els procediments seguits amb l’ajuda de documentació tècnica.
  3. Realitza operacions bàsiques d’administració i manteniment de sistemes operatius propietaris, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús amb l’ajut de documentació tècnica.

Sistemes operatius lliures

  1. Instal·la sistemes operatius lliures, relacionant les seves característiques amb el maquinari de l’equip i el programari d’aplicació, i amb l’ajuda de documentació tècnica.
  2. Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius lliures, interpretant requeriments i descrivint els procediments seguits amb l’ajuda de documentació tècnica.
  3. Realitza operacions bàsiques d’administració i manteniment de sistemes operatius lliures, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús amb l’ajut de documentació tècnica.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF