Presentació

Fins fa uns quants anys, solament les empreses tenien la necessitat d’emmagatzemar informació i gestionar-la. Avui aquesta necessitat ha deixat de ser exclusivament empresarial i és també una necessitat domèstica. Els bancs, les botigues, tothom ofereix els seus productes i serveis a través de la xarxa Internet.

Empreses i llars tenen ordinadors, l’ordinador necessita programari per poder fer totes aquestes tasques, i el primer programa que s’ha d’instal·lar és el sistema operatiu.

El sistema operatiu és el programari responsable de gestionar els recursos en un terminal (sia un ordinador personal, sia un telèfon mòbil, etc.). El sistema operatiu actua com a amfitrió dels diversos programes d’aplicació que normalment funcionen en una màquina. Una de les principals funcions és gestionar els detalls de l’operació del maquinari, de manera que els diversos programes no se n’hagin d’ocupar, alleugerint i fent més fàcil així el procés de programació d’aquestes aplicacions.

La gran majoria d’ordinadors, des de telèfons mòbils, ordinadors personals i videoconsoles fins a supercomputadors, usen algun tipus de sistema operatiu.

El sistema operatiu d’un computador proporciona un conjunt de funcions necessàries i utilitzades per la majoria de les aplicacions d’usuari per accedir i controlar el maquinari. D’ordinadors avui n’hi ha a tot arreu, però cal fer-ne el manteniment, per això és necessari saber gestionar el sistema operatiu.

El mòdul està estructurat en tres unitats. En la unitat “Introducció als sistemes operatius” aprendreu quines són les característiques que un sistema operatiu ha de tenir, i com muntar una màquina virtual per instal·lar-hi diferents sistemes.

En la unitat “Sistemes operatius propietaris” implantareu el sistema operatiu propietari Windows i actualitzareu el programari base del sistema informàtic segons els requisits de l’usuari.

En la unitat “Sistemes operatius lliures” implantareu un Linux, i dureu a terme operacions d’administració d’usuaris i recursos del sistema per garantir-ne la seguretat i disponibilitat.

Aquest és un mòdul molt pràctic, en què cal tenir un segon ordinador o la màquina virtual que muntareu per poder instal·lar i desinstal·lar els dos sistemes operatius.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge