Continguts en PDF

Contingut complet

M05 - Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Continguts per unitats

Presentació

La comunicació i les llengües de signes

Els usuaris de la comunicació augmentativa i alternativa

Comunicació augmentativa i alternativa

Estratègies de seguiment del sistema de comunicació

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Glossari