Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Diagnòstic i anàlisi de la realitat

  1. Determina mètodes, tècniques i instruments per a l’anàlisi de la realitat interpretant les seves característiques i l’àmbit d’aplicació.
  2. Incorpora la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat relacionant les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

Disseny de projectes d’intervenció social

  1. Caracteritza el procés de planificació de projectes d’intervenció social, relacionant els seus elements amb els diferents models de planificació.
  2. Determina els elements que constitueixen un projecte d’intervenció social, relacionant el disseny del projecte amb les necessitats d’intervenció.
  3. Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social relacionant les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.
  4. Defineix procediments d’avaluació de projectes d’intervenció social analitzant els diferents models teòrics i tenint en compte la perspectiva de gènere.

Difusió dels projectes socials

  1. Determina estratègies de promoció i difusió de projectes d’intervenció social relacionant els recursos disponibles amb els objectius que es persegueixen.
  2. Incorpora la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d’intervenció social.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF