Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina estratègies de promoció i difusió de projectes d’intervenció social relacionant els recursos disponibles amb els objectius que es persegueixen.

 • Identifica els processos bàsics relatius a la publicitat i els mitjans de comunicació.
 • Argumenta la importància dels mitjans de comunicació en la promoció i difusió dels projectes socials.
 • Identifica els elements fonamentals d’una campanya de promoció i difusió.
 • Descriu els principals mitjans, estratègies i tècniques per a la promoció i difusió dels projectes socials.
 • Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració de materials de promoció i difusió.
 • Dissenya campanyes de promoció i difusió de projectes socials utilitzant recursos de diferents tipus.
 • Argumenta la necessitat de promocionar i difondre els projectes socials.
 • Justifica la necessitat de garantir la veracitat informativa en els processos de promoció i difusió dels projectes.

2. Incorpora la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d’intervenció social.

 • Argumenta la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en la difusió dels projectes d’intervenció social.
 • Aplica el marc legislatiu que promou la igualtat d’oportunitats en la difusió dels projectes d’intervenció social.
 • Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en la difusió dels projectes d’intervenció social.
 • Aplica els protocols internacionals sobre l’ús del llenguatge no sexista en la difusió dels projectes d’intervenció social.
 • S’assegura de l’ús no sexista del llenguatge en la difusió dels projectes d’intervenció social.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències