Introducció

En la intervenció social la necessitat de difusió dels projectes és vital perquè sense donar a conèixer els projectes d’intervenció (o els missatges que volem difondre i que poden provocar algun tipus de transformació social) aquests difícilment podran arribar a produir alguna transformació social. La difusió de projectes d’intervenció social té una sèrie de característiques que la diferencien d’altres tipus d’accions comunicatives i que seran estudiades al llarg de la unitat.

L’alumne trobarà als continguts una part, titulada “Estratègies de promoció i difusió dels projectes d’intervenció social” en la qual hi ha indicacions sobre com ha de ser la difusió quan estem parlant de l’àmbit social. Hi ha una revisió de conceptes que tenen a veure amb el món de la publicitat i que l’alumne podrà relacionar amb aspectes de la seva vida quotidiana, no debades el llenguatge publicitari inunda les nostres ciutats i els nostres àmbits d’oci. Dominar aquests conceptes ajudarà el professional de la intervenció social a compondre missatges millors i més eficients que arribin a un major nombre de persones o, almenys, a aquelles persones a les quals el missatge resultarà més profitós. En general serà d’utilitat que estigueu atents al vostre context més immediat i que feu una reflexió al voltant de quins són els missatges que ens arriben, quina és la seva composició i què pretenen. Ser crítics amb l’exposició d’informació constant a la qual estem sotmesos serà un dels elements fonamentals per tal d’arribar a produir, vosaltres mateixos, missatges de difusió pertinents, igualitaris i útils.

La segona part de la unitat formativa, titulada “La perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d’intervenció social” és d’una importància cabdal. Els missatges que nosaltres emetem han d’acomplir determinats estàndards de qualitat. El principal és que han de ser missatges que no generin situacions de desigualtat o que puguin facilitar la discriminació en qualsevol de les seves formes. Aquesta part de la unitat tracta de mostrar quines són les bones pràctiques pel que fa a una difusió no esbiaixada per gènere i intenta, alhora, donar indicacions sobre quins missatges són acceptables i quina forma final han de tenir si volem que siguin respectuosos amb la perspectiva de gènere.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, heu de llegir el contingut dels materials i fer els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així els companys o el professor us podran ajudar.

Anar a la pàgina següent:
Resum