Activitats

Anàlisi de la comunicació i el significat

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a distingir els distints elements que conformen la comunicació d’un anunci publicitari. Analitzeu els elements que conformen la comunicació de l’anunci publicitari següent:

Figura Anunci #cierraUNICEF

Responeu les preguntes:

 1. Qui és l’emissor? Hi ha comunicació involuntària?
 2. Qui és el receptor? És individual o col·lectiu? Si és col·lectiu, quines característiques creieu que comparteixen les persones que el conformen?
 3. Quin és el missatge? Comenteu-lo.
 4. Quin és el canal emprat? Per què s’ha triat l’ús d’aquest canal?
 5. Quin és el codi? Analitzeu-lo: quina és la intenció, què es pretén…
 6. Hi apareix algun símbol o algun senyal?
 7. Voleu comentar cap altre aspecte?

 1. L’emissor és UNICEF. No hi ha cap tipus de comunicació involuntària. Queda clar qui emet el missatge ja que s’identifica correctament.
 2. El receptor és col·lectiu i individual alhora. Col·lectiu en tant que és la classe mitjana, aquells que poden destinar una part dels seus ingressos a col·laborar amb una ONG o un organisme d’ajuda a la infància. Individual perquè l’anunci interpel·la l’espectador amb la segona persona del singular i s’espera una resposta de la persona interpel·lada.
 3. El missatge és que les organitzacions d’ajuda a la infància haurien de desaparèixer perquè no haurien de ser necessàries. Per tal que això succeeixi en el futur és urgent que aquells que estiguin implicats amb l’ajuda a la infància facin ara un esforç.
 4. Hi ha diversos canals, ja que estem davant d’un anunci que forma part d’una campanya general. Tot i que és difícil determinar l’origen d’aquest anunci si no el trobem contextualitzat, podem exposar com a hipòtesi que l’exemple concret és publicitat en premsa (a una revista) triada fent un exercici de segmentació del públic destinatari, ja que podria ser una revista llegida per persones de classe mitjana que tenen els recursos i les inquietuds que faciliten que puguin col·laborar amb UNICEF.
 5. El codi remet a aspectes emocionals, ja que el missatge gràfic és la imatge d’un infant que pretesament necessita l’ajuda d’UNICEF.
 6. Fer servir un infant d’una ètnia diferent a la comuna en la societat on es comunica el missatge publicitari és un signe concret per a les nostres societats que parla de la indefensió i/o de la necessitat de desenvolupament. El publicista juga amb els estereotips racials de la societat destinatària del missatge per tal de fer èmfasi en la necessitat d’ajuda de determinats grups d’infants.

Diferents tipus de publicitat

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a identificar els distints tipus de publicitat; en aquest sentit haureu de trobar exemples dels diferents tipus de publicitat que s’han treballat al material didàctic així com analitzar-los.

Feu una cerca d’anuncis publicitaris i aporteu-ne un de cada tipus:

 • Publicitat comercial
 • Publicitat social
 • Publicitat institucional
 • Publicitat política
 • Propaganda

Comenteu-ne les diferències.

Activitat de resposta oberta.

D’acord amb la recerca de l’alumnat, es poden examinar les distintes característiques que apareixen als continguts. En general, un dels aspectes més significatius és l’emissor del missatge: si és una marca comercial, es tracta de publicitat comercial; si és una institució o govern, es tracta de publicitat institucional; si ens trobem davant d’una organització sense ànim de lucre o amb finalitats socials i/o de desenvolupament, és publicitat social; si l’emissor és un partit polític, normalment es tracta de publicitat política, i si l’emissor és una organització de caire ideològic o hi ha la intenció de fer proselitisme, es tracta d’una acció de propaganda.

Anunci

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar i analitzar els tipus d’estratègies emprats als anuncis publicitaris.

Observeu els anuncis següents i relacioneu-los, justificant la resposta, amb el tipus d’estratègia emprada:

Figura Anunci 1
Figura Anunci 2
Figura Anunci 3
Figura Anunci 4
 1. Relacioneu cada anunci amb el tipus d’estratègia emprat:
  • Anuncis amb estratègies argumentatives
  • Anuncis amb estratègies basades en l’emotivitat
  • Anuncis amb estratègies informatives
  • Anuncis amb estratègies proactives
 2. Justifiqueu la resposta argumentant els motius pels quals creieu que s’utilitza cada estratègia i quins aspectes identifiqueu.

 1. Anunci 1: estratègia argumentativa. L’anunci posa èmfasi en una preferència que, suposadament, pot demostrar-se empíricament. L’anunci, evidentment, va dirigit als éssers humans tot i que es basa en la preferència de les mascotes que, al cap i a la fi, són les que realment van a consumir l’aliment. L’anunci parteix de la idea que els propietaris de les mascotes volen el millor per als seus animals i que, aleshores, faran la tria d’acord amb aspectes aparentment demostrables que tenen a veure amb la salut o amb un pretès bon sabor.
 2. Anunci 2: estratègia emocional. Un premi de la loteria és un premi fonamentalment econòmic, però centrar l’anunci únicament en aspectes econòmics pot reduir la utilitat del producte als ulls d’aquells que el consumiran. Introduir aspectes emocionals (compartir el premi i que, en realitat, el millor del premi sigui el fet de compartir-lo; més inclús que el de guanyar-lo) ajuda a fer oblidar que, al cap i a la fi, del que s’està parlant és de diners. Que l’anunci, a més, estigui contextualitzat en l’època de Nadal, amb totes les seves connotacions emocionals, ajuda a dotar-lo d’una lògica interna: la loteria és un dels elements més de Nadal i, com a tal, no són únicament els factors econòmics, els que la defineixen.
 3. Anunci 3: estratègia proactiva. És un anunci d’una entitat financera, però, excepte amb el logotip i amb alguna referència a un producte concret (el compte expansió), aquesta no apareix en cap moment. És el client qui ha de construir la relació entre allò que apareix en l’anunci (les cares serioses de Pep Guardiola i d’un directiu del banc) i el que el publicista vol dir. El lema o eslògan, amb cometes, no sembla fer referència explícita ni al producte ni al banc i és de nou l’espectador qui ha de construir la relació (ajudat per la tipografia, per la utilització de colors sobris i per la composició de la imatge) en la que se suposa que el Banc de Sabadell té associats tota una sèrie de valors positius que tenen a veure amb la seriositat i l’eficàcia.
 4. Anunci 4: estratègia informativa. L’anunci informa d’allò que la marca ofereix i a quin preu ho fa, sense fer servir cap altre recurs.

Creativitat en la publicitat social

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a dissenyar una campanya de sensibilització.

L’equip del Casal de Joves on treballeu, fruit de l’observació i l’anàlisi de la realitat, pren la decisió de dissenyar una campanya de sensibilització amb l’objectiu de conscienciar el jovent sobre les relacions afectivosexuals i com les qüestions de gènere i el mite de l’amor romàntic afecten la construcció de les relacions.

En una primera trobada es fa una pluja d’idees sobre possibles accions per dur a terme als barris des de medi obert (entitats, carrer, espais de trobada dels joves) i als instituts.

Aporteu almenys cinc idees a la reunió amb l’equip. Argumenteu la resposta.

Activitat de resposta oberta.

Que prengui la forma d’una pluja d’idees implica que, almenys en principi, qualsevol idea és susceptible de ser considerada.

Algunes idees que podrien ser vàlides tenint en compte que han de ser idees traduïbles al llenguatge d’una campanya publicitària (de difusió) de sensibilització són:

 • Fer veure que les relacions no són sempre d’un home amb una dona.
 • Fer veure que si algú et revisa el mòbil no és una relació de respecte.
 • Parlar de les distintes conductes d’assetjament i fer veure com algunes estan molt normalitzades al nostre entorn.
 • Explicar què cal fer si estàs sent víctima de control i/o assetjament en les teves relacions afectivosexuals.
 • Explicar què cal fer si ets testimoni d’una relació tòxica.
 • Resoldre dubtes al voltant de la sexualitat.
 • Posar èmfasi en la diferència entre els conceptes de sexe i gènere.

Materials per a la promoció i difusió de projectes socials

L’objectiu de l’activitat és confeccionar materials per a la promoció i difusió de projectes socials.

Seguint amb el supòsit de l’activitat anterior, des del marc d’un casal de joves, i amb l’objectiu de sensibilitzar els joves sobre les relacions afectivosexuals i com hi afecta el gènere, dissenyeu un suport material tradicional (díptic, tríptic o cartell) que pugui ser també utilitzat a les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter).

 1. Quin tipus d’imatges fareu servir?
 2. Quins missatges voleu que hi apareguin?
 3. A qui va adreçat?
 4. Com fareu arribar el producte i a qui el fareu arribar?

En aquestes adreces podeu trobar material de referència amb exemples que us poden servir d’inspiració:

Jo no vull ser princesa

Candela: materials propis

Karicies

Aquesta és una activitat de resposta oberta.

En aquesta proposta de solució s’aporten idees i models que esperem que siguin d’utilitat per a l’alumnat. En aquest cas proposem una estratègia proactiva que juga amb l’eslògan (una estrofa d’una cançó de Los Chichos) que en realitat podem entendre que, en el seu origen, parla de l’amor romàntic. El que fem és agafar-ne el significat i transportar-lo a la nostra intenció comunicativa, deformant-lo i fent-lo útil als nostres interessos. Utilitzar un grup com Los Chichos també té la virtut que, com que és un grup musical conegut i popular, el missatge últim és fàcilment recordable.

Pot entendre’s també que Los Chichos han canviat el seu punt de vista i ara defensen una visió al voltant de les relacions afectivosexuals, donant importància al procés de canvi i transformació que és necessari en la revisió de les nostres relacions afectivosexuals.

En darrera instància es pretén que el públic destinatari elabori el seu propi missatge amb les pistes que nosaltres hem aportat a l’anunci.

Els destinataris són els joves del casal de joves on treballem, però considerem que, a la solució proposada, aquest missatge pot transcendir la població diana, ja que hem fet servir elements vius de la cultura popular.

Tot i que no ho hem fet a l’exemple de resposta, hauria d’introduir-se a l’anunci el nom del casal de joves, així com algun logotip o marca que identifiqui l’emissor del missatge. I, per a la seva difusió en xarxes socials, probablement també hauríem d’incloure hashtags o altres recursos digitals que facilitin la difusió viral del missatge.

Figura Los Chichos a favor d’unes relacions afectivosexuals noves i més sanes