Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza el procés de planificació de projectes d’intervenció social, relacionant els seus elements amb els diferents models de planificació.

 • Compara diversos models teòrics d’intervenció social.
 • Compara diferents models de planificació.
 • Identifica els diferents nivells de planificació en la intervenció social.
 • Descriu les fases del procés de planificació.
 • Identifica els elements fonamentals de la planificació.
 • Sistematitza el procés de planificació.

2. Determina els elements que constitueixen un projecte d’intervenció social, relacionant el disseny del projecte amb les necessitats d’intervenció.

 • Justifica la necessitat de fonamentar els projectes d’intervenció social.
 • Identifica les necessitats que justifiquen el disseny del projecte d’intervenció social.
 • Delimita el problema que s’abordarà des del projecte d’intervenció.
 • Redacta els objectius del projecte d’intervenció social seguint els criteris establerts de redacció, coherència i participació.
 • Descriu activitats per a la consecució dels objectius establerts en el projecte d’intervenció.
 • Seqüència les activitats ordenades en funció dels objectius del projecte d’intervenció.
 • Selecciona mètodes i tècniques socioeducatives aplicables en la intervenció social.
 • Identifica els recursos humans, materials i econòmics per al desenvolupament del projecte d’intervenció.
 • Introdueix mecanismes de col·laboració amb l’equip de treball i amb altres professionals.
 • Incorpora tècniques de treball en equip en el procés de disseny del projecte d’intervenció.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències