Referències

Bibliografia bàsica

Ander-Egg, E. (1982). Metodología de trabajo social. Barcelona: El Ateneo.

Obra que reflexiona sobre el paper del professional en intervenció social així com al voltant dels principals criteris pràctics que han d’orientar la seva acció.

Ander-Egg, E. (1989). Introducción a la planificación Buenos Aires: Humanitas.

Un autèntic mètode de planificació social tant per a estudiants en procés de formació com per a professionals que ja es dediquen a la intervenció.

Pérez Serrano, G. (1993). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos Madrid: Narcea.

En forma de manual i amb exemples pràctics, aquest volum és un excel·lent llibre de consulta que permet resoldre dubtes bàsics al voltant de la planificacio social per posar en marxa un projecte d’intervenció.

Bibliografia complementària

Álvarez Rojo, V. et al (2002). Diseño y evaluación de programas Madrid: EOS.

Centrat en l’àmbit edicatiu, aquest volum se centra en aspectes tècnics que permeten millorar els projectes d’interveció educativa.

Adreces d'interès

http://www.tjussana.cat/presentacio.php

Pàgina web de Torre Jussana, equipament municipal gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) que treballa per oferir serveis i recursos a les associacions de la ciutat de Barcelona.

Referències bibliogràfiques

Alonso, I.; Funes, J. (2009). “La transició socioeducativa en les transicions vitals”. A: Educació Social, núm. 42, p. 27-45.

Álvarez Rojo, V. i altres (2002). Diseño y evaluación de programas Madrid: EOS.

Ander-Egg, E. (1982). Metodología de trabajo social. Barcelona: El Ateneo.

Ander-Egg, E. (1989). Introducción a la planificación Buenos Aires: Humanitas.

Barreda, D. (2016). “Le sacamos todo el partido al DAFO en la búsqueda de empleo” [en línia] <http://www.procesosyaprendizaje.es/le-sacamos-todo-el-partido-al-dafo-en-la-busqueda-de-empleo> [Consulta: 15 de juliol de 2018].

Chaverri, D. (2017). “Delimitación y justificación de problemas de investigación en ciencias sociales” A: Revista de Ciencias Sociales, núm. 157, p. 185-193.

Contreras, M. (2006). Principales modelos para la intervención de trabajo social en individuo y familia. Santiago de Chile: UTEM.

Espinoza, M. (1986). Evaluación de proyectos sociales. Buenos Aires: Humanitas.

Froufe, S. (1994). “Programación de actividades en la animación comunitària”. A: Aula, vol.VI, 1994, p. 93-106.

Gordillo, N. (2007). “Metodología, método y propuestas metodológicas en Trabajo Social”. A: Revista Tendencias & Retos, núm. 12, p. 119-135.

Grup de Treball de la CASC_CAT (2017). Intervenció socioeducativa amb joves. Barcelona: CASC_CAT.

Gutiérrez, I.; Sorribas, M.; Gil, M. (2005). Metodología de la Intervención Social. Barcelona: Altamar.

Kisnerman, N. (1986). Los Recursos. Buenos Aires: Humanitas.

Lafourcade, P. (1974). Planeamiento, conducción y evaluación de la enseñanza superior. Buenos Aires: Kapeluz.

Martínez Agut, M. (2009). “El anàlisis DAFO en el técnico superior de Animación Sociocultural (TASOC): Una aproximación”: A: Quaderns d’Animació, núm 10, juliol de 2009. [en línia] <http://quadernsanimacio.net/ANTERIORES/diez/ANALISIS.pdf> [Consulta: 17 de juliol de 2018]

Merino, J. (1997). Programas de animación sociocultural. Tres instrumentos para su diseño y evaluación. Madrid: Narcea.

Mille, J. (2002). Manual Bàsic d’elaboració i avaluació de projectes. Barcelona: Torre Jussana, Ajuntament de Barcelona. [en línia] <http://www.tjussana.cat/doc/publicacions/UP_13.pdf> [Consulta: 28 de maig de 2018]

Mille, J. (2015). Manual d’elaboració i avaluació de projectes Barcelona: Torre Jussana, Ajuntament de Barcelona. [en línia] <http://www.tjussana.cat/doc/publicacions/UP_25.pdf> [Consulta: 27 de maig de 2018]

Parsons, T. (1999). El sistema social. Madrid: Alianza.

Pérez Serrano, G. (1993). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos Madrid: Narcea.

Picardi, J. (2009). “Metodología e ideología en la intervención profesional en Trabajo Social”. A: Margen: Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales, núm 54, 7 pàgines. [en línia] <http://www.margen.org/suscri/margen54/picardi.pdf> [Consulta: 5 d’agost de 2018]

Piñeiro, S. (1995). “PERT i CPM: Programación y control de proyectos”. A: Cuadernos de estudios empresariales, núm. 5, p. 271-291.

Romero, E.; Díaz, J. (2010). “El uso del diagrama causa-efecto en el análisis de casos”. A: Revista Latinomaericana de Estudios Educativos, vol. XL, núm. 3 i 4, p. 127-142.

Sinnaps (2018). “Diagrama de PERT”. A: Blog de gestión de proyectos [en línia] <https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/diagrama-de-pert> [Consulta: 13 de juliol de 2018]

Sisamón, R. (2012). “El anàlisis DAFO aplicado a la intervención en casos de personas en situación de exclusión social”. A: Documentos de Trabajo social: revista de Trabajo y acción social, núm. 51, p. 469-487.

Team Gantt (2018). Team Gantt. [en línia] <https://www.teamgantt.com/free-gantt-chart-excel-template> [Consulta: 13 de juliol de 2018]

Think-Productivity (2018). “Diagrama de Ishikawa”. A: Think Productivity [en línia] <https://think-productivity.com/diagrama-ishikawa/> [Consulta: 26 de juny de 2018]

UNIT (2009). Herramientas para la mejora de la calidad Montevideo: Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. [en línia] <https://qualitasbiblo.files.wordpress.com/2013/01/libro-herramientas-para-la-mejora-de-la-calidad-curso-unit.pdf> [Consulta: 3 d’agost de 2018]

Vilar, J. (1996). “De la planificación a la programación. Instrumentos metodológicos para el diseño de las intervenciones socioeducativas”. A: Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa, núm. 3, p. 11-49.

Vilar, J. (2001). “La ética en la práctica cotidiana de las profesiones sociales”. A: Educación social. Revista de Intervención Socioeducativa, núm. 17, p. 19-23.

Viscarret, J. (2009). “Modelos de intervención en trabajo social”, p. 293-344. A: Fernández García, T. (Coord.). Fundamentos del trabajo social. Madrid: Alianza

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge