Annexos

Les dones a Catalunya 2018

Radiografia de la situació actual de la dona a Catalunya a partir de les dades estadístiques elaborades per l’Observatori de la Igualtat de Gènere.

Dossier estadístic 8M2018

Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing

Documents resultants de la IV Conferència Mundial sobre la Dona, de Beijing, l’any 1995. S’hi recullen els objectius estratègics i les mesures que s’han de dur a terme per assolir-los.

IV Conferència Mundial sobre la Dona

Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge

Guia sobre l’ús de llenguatge no sexista publicada per la UNESCO.

Llenguatge no sexista

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general