Referències

Bibliografia bàsica

Bimbela Pedrosa, J. L. ; Navarro Matillas, B.(2007). Cuidando al formador. Consejería de Salud, Escuela Andaluza de Salud Pública.

Manual que pretén millorar la tasca professional alhora que el benestar tant físic com emocional dels professionals que fan atenció directa als usuaris.

Bisquerra Alzina, R. (2006). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Cisspraxis.

L'obra té com a objectiu donar eines educatives per tal d'educar per a la vida. I a partir de l'educació emocional, oferir eines per tal de millorar el coneixement de les pròpies emocions, el desenvolupament de la consciència emocional, la capacitat de controlar les pròpies emocions, fomentant una actitud positiva davant un mateix, la vida i les altres persones.

Caballo V. E. (1999). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI.

Manual que recull tots els aspectes teoricopràctics relacionats amb les habilitats socials, enteses com una eina bàsica per a les relacions de qualsevol persona, i que permeten l'assoliment d'un grau òptim de benestar i ajust social. En el llibre es recull l'evolució del concepte d'habilitats socials i de la seva importància, els elements que les conformen, així com tècniques d'avaluació i intervenció dirigides a diferents col·lectius.

Goleman, D. (1998). Intel·ligència emocional. Barcelona: Kairós.

En aquest llibre Goleman presenta la teoria de la intel·ligència emocional, que enllaça amb la teoria de les intel·ligències múltiples i que dóna prioritat a la capacitat del subjecte per interactuar davant la capacitat intel·lectual. Desenvolupa els diferents aspectes de la inte·ligència emocional, entesa com una manera d'interactuar amb el món que té molt en compte els sentiments, i que engloba habilitats com el control dels impulsos, l'autoconsciència, la motivació, l'entusiasme, la perseverança, l'empatia… Totes aquestes habilitats configuren trets de caràcter com l'autodisciplina, la compassió o l'altruisme, que resulten indispensables per a una adaptació social òptima i creativa.

Güell, M. (2005). Per què he dit blanc si volia dir negre? Desenvolupament personal del professorat. Barcelona: Graó.

Aquest llibre presenta com fer servir l'assertivitat en la pràctica professional per aconseguir el benestar del professional i millorar les relacions amb la comunitat educativa.

Monjas Casares, I. (1996). Programa de enseñanza de habilidades de interacción social CEPE. Ciencias de la educación preescolar y especial. Madrid.

Llibre destinat a educadors per donar-los coneixements de com ensenyar les habilitats socials a la infància.

Repetto, E. (2009). Formación en competencias socioemocionales. Libro del formador y Libro del Alumno. Madrid: Aula Abierta La Muralla.

Aquesta obra és el resultat d'un projecte d'investigació (FOSOE) que respon a la necessitat de desenvolupar la intel·ligència emocional o les competències emocionals i socials dels joves. Està formada per dos llibres, El llibre per al formador i El llibre per a l'alumne, en els quals es recullen activitats i recursos per tal de desenvolupar les competències emocionals i socials dels joves.

Salmurri, F. (2004). Llibertat Emocional. Barcelona: La Magrana. Guia per millorar la nostra salut psicològica i disposar de les estratègies necessàries per controlar l'estrès i millorar el benestar.

Bibliografia complementària

Bach, E.; Darder, P. (2004). Des-educa’t. Barcelona: Edicions 62 (col. “Llibres a l’Abast”).

Permet reflexionar sobre la influència de la cultura i l'educació en l'elaboració que cada persona fa del patró de relació amb els altres. Planteja noves maneres d'entendre el subjecte i les relacions entre les persones.

Ballester, R.; Gil, D. (2002). Habilidades sociales. Madrid: Síntesis.

Breu manual sobre les habilitats socials, els seus elements i la seva importància per a l'adaptació social de la persona, així com tècniques d'avalució i intervenció per millorar les habilitats.

Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. Barcelona: Editorial Gedisa. Aquest llibre mostra, a través d'exemples de personatges famosos i de pacients de l'autor, com la resiliència, un mecanisme d'autoprotecció, permet a persones que han viscut situacions traumàtiques en la infància tornar a començar, de manera que una infància infeliç no determina la vida.

Gisbert, M. (2003). Les petites (i grans) emocions de la vida. Barcelona: Tandem Edicions. En el llibre s'intenten definir les emocions (grans i petites) de la vida a través de situacions quotidianes i d'il·lustracions de l'autora.

Inglés Saura, C. J. (2003). PEHIA. Ensenyanza de Habilidades interpersonales para adolescentes. Barcelona: Pirámide. Programa per treballar les habilitats interpersonals amb els adolescents per tal de millorar les seves relacions interpersonals, la seva autoestima i la seva relació amb l'entorn.

Paula Pérez, I. (2000). Habilidades sociales: educar hacia la autoregulación. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona (col. “Cuadernos de Educación”).

Petit manual sobre l'educació de les habilitats socials en què es recullen els conceptes relacionats, la seva evolució, els elements que conformen les habilitats socials, així com instruments d'avaluació, tècniques d'intervenció i programes que ja existeixen.

Ponce, A.; Gallardo, M. (2009). Amb els ulls tancats. Barcelona: Ara Llibres. Llibre dirigit a pares i educadors que ofereix recursos per educar els infants en les emocions i els sentiments.

Soldevila Benet, A. Emociónate. Programa de educación emocional. Madrid: Psicología Pirámide (col.” Manuales Prácticos”).

Manual pràctic que aborda la importància de l'educació emocional també en la tercera edat i ofereix activitats i recursos per treballar-les.

Luca de Tena, C. i altres (2001). Programa de habilidades sociales en la enseñanza secundaria obligatoria. Archidona(Màlaga): Aljibe.

Manual dirigit a psicopedagogs i equips d'orientació dels centres d'ensenyament secundari que ofereix suport teòric i pràctic per treballar temes com les habilitats socials, la motivació o la disciplina i proposa recursos adaptats al context educatiu.

Marina, J. A. (1999). Diccionario de los sentimientos. Barcelona: Anagrama.

Recull la informació que els diccionaris donen sobre els sentiments i les emocions. Cada idioma té un gran arxiu de l'experiència de cada societat. El lèxic conté una teoria completa de l'ésser humà, del seu comportament, dels seus motius, les seves esperances, fins i tot de la pròpia estructura mental. Recull la psicologia popular, lligada al llenguatge, des d'on es dirigeix una bona part de la nostra vida afectiva.

Créixer i Conviure en un món complex. VII Jornades d’innovació en l’Etapa d’Educació Infantil (2005). Barcelona: UAB/ICE (col. “Jornades”).

Recull de ponències, tallers i experiències desenvolupades al llarg de les VII Jornades d'Innovació en l'Etapa d'Educació Infantil organitzades per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sentiments i emocions. Cançons per créixer (2007). Bellaterra: Bellaterra Música Edicions.

Recull de cançons que parlen de les emocions i els sentiments que apareixen en situacions quotidianes i que poden ajudar els infants a expressar allò que ells també senten en situacions diferents de la vida.

Adreces d'interès

http://www.sindromedown.net/

Web de l'organització de Síndrome de Down d'àmbit nacional. Desenvolupa programes que abracen totes les àrees del cicle vital de les persones amb síndrome de Down i tenen com a objectiu assegurar-ne l'autonomia per a la vida independent.

http://www.rtve.es/television/redes/

Redes és un programa de divulgació científica, presentat i dirigit per Eduard Punset.

http://www.ub.edu/grop/

Web del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP)que investiga sobre l'orientació psicopedagògica en sentit ampli. La seva activitat principal és l'educació emocional, entesa com un aspecte de l'orientació per a la prevenció i el desenvolupament humà.

http://www.tv3.cat/singulars

Singulars és un espai d'entrevistes que dóna veu a personatges que, tot i que en la majoria dels casos són desconeguts per al gran públic, són sempre figures amb una trajectòria personal o professional destacada.

http://blocs.xtec.cat/teixintemocions/2008/09/28/conferencia-de-ferran-salmurri-sobre-la-felicitat/

Web creat per Isabel Miralles i Irene Grau, mestres i logopedes. El blog té per objectiu treballar conjuntament pel desenvolupament integral de l'infant.

http://blocs.xtec.cat/emocionat/

Blog en què es recullen recursos per treballar l'educació emocional.

http://www.inteligenciaemocionalysocial.com/205/uncategorized/el-circo-de-la-mariposa

El curt cinematogràfic The Butterfly Circus ('El circ de la papallona'), coprotagonitzat per l'actor mexicà Eduardo Verástegui, recull la superació personal a partir de la mirada dels altres.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Educació emocional