Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Indiqueu si les proposicions següents referides a les habilitats socials són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

La competència interpersonal de la persona depèn exclusivament de la seva dotació genètica.

2

El desenvolupament de la competència social en la infància està en relació directa amb les relacions socials que estableixin els pares.

3

Un comportament determinat es considera socialment correcte i efectiu sempre i a tot arreu.

4

Les conductes socialment competents només s'aprenen a través de l'experiència directa.

5

Les habilitats socials sempre han d'estar orientades cap a uns objectius, i estan determinades per les regles de la situació comunicativa concreta.

Exercici 2

Assenyaleu quina és la proposició falsa de les proposicions següents que fan referència als components de les habilitats socials.

NúmPregunta
1

L'aparença física de l'interlocutor o interlocutora té una influència important en l'inici de la interacció.

2

És socialment incorrecte acabar una conversa que ha iniciat l'altra persona.

3

Per manifestar habilitats socials en la relació amb els altres, la persona ha d'estar motivada per interaccionar amb els altres.

4

Les habilitats de conversa formen part de les habilitats socials.

5

Parafrasejar és una habilitat destacada en l'escolta activa.

Exercici 3

Relacioneu cadascuna de les situacions comunicatives que es poden donar en l'entorn educatiu amb el tipus de distància entre els interlocutors.

NúmPreguntaResposta
1

Reunió d'inici de curs amb els pares i mares dels infants del grup-classe:

2

Conversa amb un company del grup paral·lel de p-2 sobre una activitat que heu realitzat:

3

Abraçada que li fa a un infant que està trist perquè s'ha mort la gossa de la família:

4

Entrevista amb la família d'una nena que s'ha incorporat tardanament a l'escola:

Exercici 4

Indiqueu quina de les habilitats següents no forma part del grup d'iniciació d'habilitats socials proposat per Goldstein:

NúmPregunta
1

Concentrar-se en una tasca.

2

Saludar.

3

Donar les gràcies.

4

Preguntar un dubte.

5

Presentar-se un mateix.

Exercici 5

Relacioneu cada paraula o expressió amb un tipus de component de les habilitats socials.

NúmPreguntaResposta
1

Mirada:

2

Competència cognitiva:

3

Somriure:

4

Parla:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general