Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

  1. Relaciona els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona en situació de dependència, valorant les seves dificultats específiques.
  2. Realitza activitats de suport en la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb ajuda.
  3. Realitza activitats de suport en la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de comunicació sense ajuda.
  4. Realitza el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, omplint els protocols de registre establerts.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
PDF Documents