Presentació

El mòdul Suport en la comunicació del CFGM Atenció a persones en situació de dependència té com a finalitat proporcionar als futurs/es professionals eines i estratègies per optimitzar la comunicació d’aquelles persones que, per diferents raons, no disposen de la parla o poden fer-ne un ús amb moltes limitacions.

La parla o el llenguatge oral és el vehicle mitjançant el qual els pensaments són expressats en la comunicació oral. Tot i així, una malformació, lesió o disfunció de qualsevol de les estructures anatòmiques o processos fisiològics que participen en la comunicació verbal podrà causar un trastorn en el llenguatge. Això inclou des d’afeccions lleus i temporals –que no tenen més importància–, fins a afeccions greus que poden alterar la forma de vida de la persona que les pateix, i fins i tot condicionar el seu desenvolupament. En aquests casos s’haurà d’implantar un sistema alternatiu o augmentatiu de comunicació (SAAC).

Els i les professionals que atenen a persones en situació de dependència usuàries dels SAAC hauran de maximitzar la seva comunicació tot adaptant-se a les seves necessitats i característiques, però per poder fer-ho de manera òptima es requereix un coneixement teòric i pràctic no només del col·lectiu destinatari dels SAAC, sinó també dels sistemes més utilitzats a l’actualitat així com de les estratègies d’implantació i seguiment.

Aquest mòdul proporciona aquesta formació i respon als continguts del currículum LOE d’aquest cicle. Està estructurat en una única formativa que s’inicia plantejant els aspectes bàsics de la comunicació en llengua de signes. S’ha decidit tractar aquest contingut de manera separada perquè encara que les llengües de signes s’utilitzen com a sistema alternatiu de comunicació, en realitat es tracta de llengües completes amb tots els seus components gramaticals que mereixen un capítol a part. A continuació el material, s’endinsa en els Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació, on es presenten les seves característiques, tipologia i criteris d’implantació així com els diferents sistemes classificats en dos grups els sistemes sense ajut i els sistemes amb ajut ajut. En aquest apartat es proporcionen també eines per comprendre i expressar-se a través dels SAAC. El mòdul finalitza aportant consells i estratègies útils per a la implantació i seguiment d’aquests sistemes, i d’aplicació en la pràctica de l’atenció professionals a persones en situació de dependència.

Per assolir un correcte aprofitament d’aquest mòdul és fonamental seguir les indicacions del professorat, realitzar els exercicis i activitats d’avaluació continuada que es proposaran a l’aula, i dur a terme un treball d’estudi del seu contingut teòric.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge