Referències

Bibliografia bàsica

Alcantud, F. i Sotos, C. (2008). Discapacidad, envejecimiento y dependencia: el papel de las tecnologías. València: Generalitat Valenciana.

Aquesta obra divulgativa aborda la manera com la tecnologia pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i, en particular, de les persones grans dependents.

Alcantud, F. (2003). Tecnologías de ayuda en personas con trastornos de comunicación. Barcelona: Nau Llibres.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre les tecnologies utilitzades en les persones amb trastorns de comunicació i models d’intervenció amb el col·lectiu.

Basil, C., Soro-Camats, E. i Rosell, C. (1998). Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la escritura: principios teóricos y aplicaciones. Barcelona: Masson.

L’objectiu principal d’aquesta obra és contribuir al procés de normalització de les persones amb discapacitat, que per diverses causes es troben molt limitades de cara a comunicar-se amb els altres a través de la parla o l’escriptura natural.

del Río, M. J. i Torres, V. (2006). Lenguaje y comunicación en trastornos del desarrollo. Madrid: Pearson.

Els continguts que s’exposen al llarg del llibre intenten oferir una introducció i una descripció detallada sobre la detecció, el diagnòstic i el tractament de la comunicació i el llenguatge en els casos de trastorns del desenvolupament.

Schaeffer, B., Raphael, A. i Kollinzas, G. (2005). Habla signada para alumnos no verbales. Madrid: Alianza.

El llibre exposa les característiques del programa “Parla signada per a alumnes no verbals”, dissenyat per fomentar el llenguatge signat espontani.

Soro-Camats, E., Pastallé, N., Coronas, M. i Rosell, C. (2008). Dependencia, discapacidad motriz y pluridiscapacidad. A F. Villar (Ed.) Los cuidados a personas con dependencia. Valencia: Generalitat Valenciana y Fundació Caixa Catalunya

Aquest mòdul del llibre “Los cuidados a personas con dependencia” resumeix les principals característiques i necessitats de les persones amb discapaciat motriu. El text transmet la importancia de tractar amb respecte i atenció a aquest col·lectiu des d’una vessant molt pràctica i amb un llenguatge fluïd i fàcil. La comunicació és un aspecte rellevant en aquest text, així com ho són altres aspectes com la cura personal, l’alimentació, la conducta, la mobilitat.

Von Tetzchner, S., Basil, C. i Martinsen, H. (1993). Introducción a la enseñanza de signos y al uso de ayudas técnicas para la comunicación. Madrid: Visor.

El llibre aborda l’ensenyament dels signes i l’ús d’ajudes tècniques per a la comunicació en el marc de les anomenades “tècniques augmentatives i alternatives de comunicació”. Se centra en l’educació i el tractament de persones amb greus problemes de comunicació, de llenguatge o de parla, deguts a una discapacitat motora o a un altre trastorn del desenvolupament, com ara la discapacitat intel·lectual, l’autisme o els dèficits específics del llenguatge.

Warrick, A. (2002). Comunicación sin habla: comunicación aumentativa y alternativa alrededor del mundo. Madrid: CEAPAT Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

En aquest llibre hi trobareu els conceptes bàsics i la metodologia per comunicar-se amb persones amb dificultats de parla. També hi trobareu recursos per elaborar plafons i llibretes de comunicació.

Diccionaris de llengua de signes espanyola i catalana

Fundación CNSE FCNSE (2011). Diccionario normativo de la Lengua de Signos Española (DILSE). Madrid: Fundación CNSE.

Ferrerons, R. (2011). Primer diccionari general i etimològic de la llengua de signes catalana. Girona: Documenta Universitària.

Martín, I. i Alvarado, M. (2004). Diccionari temàtic de llenguatge de signes català. Barcelona: Octaedro.

Quijo, M. i Viana, P. (coord.) (2007). Mira què et dic: Diccionari interactiu multimèdia. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Bibliografia complementària

Ervas, F. (2003). Si te abrazo no tengas miedo. Barcelona: Seix Barral.

L’autor del llibre, pare d’un nen autista, explica el viatge que va fer amb el seu fill en moto pels EUA durant tres mesos i les experiències viscudes.

Haddon, M. (2003). El curiós incident del gos a mitjanit. Barcelona: La Magrana.

Aquest llibre està escrit en primera persona per un jove de quinze anys amb la síndrome d’Asperger, qui viu tot un seguit d’aventures desencadenades per l’assassinat del gos de la seva veïna. La lectura d’aquest llibre us permetrà conèixer de primer mà les peculiaritats comunicatives del protagonista.

León, L. (2001). Resultado Final. Barcelona: Salvatella.

Amb la lectura d’aquest llibre us podreu endinsar en l’experiència vital de la protagonista afectada de neurofibromatosi, una malaltia que li va provocar sordceguesa als vint anys, i com ha hagut d’aprendre nous sistemes de comunicació.

Palomeque, I. (2010). Alta sensibilitat. Barcelona: Edicions 62.

La protagonista del llibre explica la seva experiència després d’haver patit un ictus als vint-i-quatre anys i el llarg camí de la recuperació. Cal destacar la seva visió de com els professionals es comuniquen amb els pacients.

Adreces d'interès

http://www.edu365.cat/mqd/

Mira què et dic és un diccionari multimèdia de signes de la llengua de signes catalana (LSC) disponible a la xarxa i de consulta on line. La presentació del diccionari permet accedir a tots els signes per ordre alfabètic, per temàtiques (aliments, animals, botiga, casa…) o per categories gramaticals (noms, pronoms, verbs, adjectius…). També disposa d’un cercador per buscar amb agilitat el signe corresponent a la paraula que se cerca.

http://www.utac.cat/

Pàgina web del servei UTAC, un servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, la qual comprèn la UTAC Sírius (en conveni amb el Departament de Benestar Social i Família) i la UTAC Ensenyament (en contracte amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). El servei UTAC s’adreça a les persones amb discapacitat motriu que requereixen formes augmentatives i alternatives de comunicació i d’accés a l’ordinador, joc adaptat i mobilitat assistida.

http://sltlab.caiac.uab.cat/signem/index.php?idioma=cat&plantilla=portada

Guia bàsica de comunicació elaborada gràcies al suport del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d’un recurs d’autoaprenentatge destinat a la comunitat universitària de la UAB, però també a tothom qui vulgui acostar-se a les llengües de signes en general i a la llengua de signes catalana en particular.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Comunicació augmentativa i alternativa