Introducció

En aquesta unitat, titulada “Comunicació augmentativa i alternativa”, inicialment hi trobareu una petita introducció sobre què s’entén per comunicació i sobre quins elements són indispensables per a la comunicació.

Posteriorment, explicarem les característiques principals dels sistemes de signes sense ajut, fent una explicació exhaustiva d’un dels principals sistemes de comunicació sense ajuda, el sistema de comunicació bimodal o comunicació simultània (CS), fent èmfasi en les característiques, les formes d’ús, els programes educatius més coneguts i el vocabulari bàsic. Després comentarem altres sistemes de comunicació sense ajuda: els gestos naturals i/o culturals, els gestos idiosincràtics, la paraula complementada (Cued Speech) i la dactilologia.

Seguidament, explicarem les característiques dels principals sistemes de signes amb ajut, explicitant quins són sistemes de signes tangibles, sistemes de signes gràfics (fotografies o sistemes pictogràfics) o sistemes basats en escriptura ortogràfica. En aquest darrer apartat dedicat als sistemes de signes amb ajut també es fa una descripció exhaustiva dels principals productes de suport per poder fer ús d’aquests sistemes de comunicació anteriorment descrits.

En acabar aquest apartat, els estudiants coneixereu el nom i les característiques dels principals sistemes de signes com a sistema de comunicació augmentativa i alternativa amb i sense ajut, i comptareu amb recursos, suports i un vocabulari bàsic per poder-vos comunicar fent-ne ús.

Anar a la pàgina següent:
Resum